Bạn đang lo ngại về vấn đề thanh toán trước, nhận sản phẩm sau. Chúng tôi hoàn toàn hiểu về nỗi lo lắng này của bạn.

Đừng lo, bạn hãy sử dụng Paypal và nhớ chọn phương thức thanh toán Pay for goods or services, bạn sẽ được Paypal đảm bảo an toàn.

Đó là hình thức đảm bảo cho bạn an tâm, tuy nhiên trên thực tế bạn sẽ chẳng bao giờ cần đến Paypal để giải quyết tranh chấp đâu, bởi lẽ chúng tôi sẽ không dại gì mà đánh đổi cả một thương hiệu Vietvehicle.com mà chúng tôi đã gầy dựng nên. Khi bị feedback xấu, tài khoản Paypal của chúng tôi sẽ bị khóa. Và sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của chúng tôi. Cho nên chúng tôi đã có chính sách hoàn trả cụ thể như sau:

refund-policy

2. Trường hợp được hoàn trả:
Chúng tôi sẽ thực hiện hoàn trả 100% số tiền các bạn đã thanh toán cho chúng tôi nếu một trong các trường hợp sau:

Chúng tôi không hoàn thành cài đặt phần mềm cho bạn do năng lực của chúng tôi không đủ.
Phần mềm không sử dụng được hoặc không đáp ứng tính năng như chúng tôi đã cam kết.
Nếu một trong các trường hợp trên xảy ra chúng tôi sẽ tự động Refund và thông báo lại cho các bạn biết

2. Trường hợp không được hoàn trả
Mặc dù chúng tôi rất mong muốn công việc của các bạn được suôn sẻ. Tuy nhiên thực tế thật khó để tránh được những vấn đề xảy ra. Và trong các trường hợp sau, chúng tôi sẽ không áp dụng chính sách hoàn trả:

Máy tính bị nhiễm virus dẫn đến lỗi phần mềm
Máy tính của bạn bị hỏng, bạn thay bằng một máy tính khác và yêu cầu chúng tôi cài lại phần mềm cho bạn.
Phần mềm hết hạn (do đã tới ngày hết hạn của license), trường hợp lỗi do crack hoặc lỗi license mà chưa tới ngày hết hạn, chúng tôi sẽ crack lại hoặc cài lại phần mềm đúng với phiên bản đó.
Thiết bị (VCI) của bạn bị lỗi và không thể thực kết nối phần mềm với xe
Tự ý update phần mềm lên phiên bản mới hơn dẫn đến lỗi
Xung đột với các phần mềm do bạn hoặc người khác cài lên sau khi chúng tôi đã thực hiện cài đặt trên máy của bạn

Bạn đang lo ngại về vấn đề thanh toán trước, nhận sản phẩm sau. Chúng tôi hoàn toàn hiểu về nỗi lo lắng này của bạn.

Đừng lo, bạn hãy sử dụng Paypal và nhớ chọn phương thức thanh toán Pay for goods or services, bạn sẽ được Paypal đảm bảo an toàn.

Đó là hình thức đảm bảo cho bạn an tâm, tuy nhiên trên thực tế bạn sẽ chẳng bao giờ cần đến Paypal để giải quyết tranh chấp đâu, bởi lẽ chúng tôi sẽ không dại gì mà đánh đổi cả một thương hiệu Vietvehicle.com mà chúng tôi đã gầy dựng nên. Khi bị feedback xấu, tài khoản Paypal của chúng tôi sẽ bị khóa. Và sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của chúng tôi. Cho nên chúng tôi đã có chính sách hoàn trả cụ thể như sau:

refund-policy

2. Trường hợp được hoàn trả:
Chúng tôi sẽ thực hiện hoàn trả 100% số tiền các bạn đã thanh toán cho chúng tôi nếu một trong các trường hợp sau:

Chúng tôi không hoàn thành cài đặt phần mềm cho bạn do năng lực của chúng tôi không đủ.
Phần mềm không sử dụng được hoặc không đáp ứng tính năng như chúng tôi đã cam kết.
Nếu một trong các trường hợp trên xảy ra chúng tôi sẽ tự động Refund và thông báo lại cho các bạn biết

2. Trường hợp không được hoàn trả
Mặc dù chúng tôi rất mong muốn công việc của các bạn được suôn sẻ. Tuy nhiên thực tế thật khó để tránh được những vấn đề xảy ra. Và trong các trường hợp sau, chúng tôi sẽ không áp dụng chính sách hoàn trả:

Máy tính bị nhiễm virus dẫn đến lỗi phần mềm
Máy tính của bạn bị hỏng, bạn thay bằng một máy tính khác và yêu cầu chúng tôi cài lại phần mềm cho bạn.
Phần mềm hết hạn (do đã tới ngày hết hạn của license), trường hợp lỗi do crack hoặc lỗi license mà chưa tới ngày hết hạn, chúng tôi sẽ crack lại hoặc cài lại phần mềm đúng với phiên bản đó.
Thiết bị (VCI) của bạn bị lỗi và không thể thực kết nối phần mềm với xe
Tự ý update phần mềm lên phiên bản mới hơn dẫn đến lỗi
Xung đột với các phần mềm do bạn hoặc người khác cài lên sau khi chúng tôi đã thực hiện cài đặt trên máy của bạn