Uncategorized @vi

Bài viết chia sẻ

Bài viết chia sẻ

bài viết chia sẻ

bài viết chia sẻ

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi B1241 Evaporator Sensor Short (Low)

Cảm biến dàn lạnh nằm trên bộ gia nhiệt phát hiện nhiệt độ lõi. Nó là một nhiệt điện trở loại âm có điện trở tỷ lệ nghịch với nhiệt độ. Cảm biến dàn lạnh biến đổi nhiệt độ đo được thành giá trị điện áp và đưa nó đến Mô-đun điều khiển A / C. Khi nhiệt độ lõi là giá trị ngưỡng thấp, Mô-đun điều khiển A / C ngắt nguồn rơle lốc điều hòa, để ngăn dàn lạnh đóng băng do làm mát quá mức.

Hộp điều khiển  điều hòa thiết lập lỗi B1241 khi điện áp tín hiệu cảm biến dàn lạnh báo ở dưới 0.1 trong 0.3 giây.

1 thoughts on “Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi B1241 Evaporator Sensor Short (Low)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *