Mã lỗi

P1999 Air Heater Malfunction Hyundai D6CA

Posted on

1. Thông tin chung 1.1 . Mô tả mã lỗi – Bộ phận sấy khí làm nóng không khí đi vào buồng đốt khi động cơ còn lạnh để dầu diezel lan ra nhanh và đốt cháy tốt hơn và giúp làm giảm muội than khí xả khi động cơ đang lạnh. ETCM điều khiển […]