Hitachi HOP (5.0) EPC (02.2013)

Contact us

Hitachi HOP (5.0) EPC is a complete catalog of spare parts and accessories for equipment Hitachi. This parts catalog includes simple search function: part search, page search, organize query. You can search by model name, model code, publication No, illustration No…

1. Phần mềm Hitachi Hitachi HOP (5.0) EPC là gì?

Hitachi HOP (5.0) EPC là một phần mềm tra cứu đầy đủ các phụ tùng và phụ kiện dành cho máy móc của Hitachi. Phần mềm này bao gồm chức năng tìm kiếm đơn giản như: tìm kiếm bộ phận, tìm kiếm trang, truy vấn theo danh mục. Bạn có thể tìm kiếm theo tên model, mã model, số xuất bản, số hình minh họa…

Hitachi HOP EPC

Tính năng

 • Tìm kiếm theo tên phụ tùng và mã phụ tùng
 • Tìm kiếm theo mục lục từng model
 • Tính năng thu phóng (phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh)
 • In văn bản và hình minh họa chất lượng cao

2. Model được phần mềm Hitachi Hitachi HOP (5.0) EPC hỗ trợ

Máy đào – Cỡ Mini

EX12, EX12-2, EX15, EX15-2, EX17U, EX17UNA, EX18-2, EX20U-3, EX20UR, EX20UR-2, EX20UR-2C, EX20UR-3, EX22, EX22-2, EX22-2, EX25, EX25-2, EX27U, EX27UNA, EX30, EX30-2, EX30U, EX30UR, EX30UR-2, EX30UR-2C, EX30UR-3, EX33MU, EX33U, EX35, EX35-2, EX35U, EX35UNA, EX40, EX40-2, EX40U, EX40UR, EX40UR-2, EX40UR-2C, EX40UR-3, EX45, EX45-2, EX5, EX50U, EX50UNA, EX50UR, EX5-2, EX55UR, EX55UR-3, EX58MU, EX8, EX8-2, EX8-2B, HX120B, HX120B-2, HX140B, HX140B-2, HX180B, HX220B, HX64B, HX64B-2, HX99B, HX99B-2, ZX10U-2, ZX14-3, ZX16, ZX16-3, ZX17U-2, ZX17UNA-2, ZX18, ZX18-3, ZX20U, ZX20UR, ZX22U-2, ZX25, ZX27-3, ZX27U, ZX27U-2, ZX27U-3, ZX27U-3F, ZX27U-NA, ZX27UNA-2, ZX29U-3, ZX29U-3F, ZX30, ZX30U, ZX30U-2, ZX30U-3, ZX30U-3F, ZX30UR, ZX30UR-2, ZX30UR-2U, ZX30UR-3, ZX33U-3, ZX33U-3F, ZX35, ZX35U, ZX35U-2, ZX35U-3, ZX35U-3F, ZX35U-A, ZX35U-NA, ZX38U-3, ZX38U-3F, ZX40, ZX40U, ZX40U-2, ZX40U-3, ZX40U-3U, ZX40UR, ZX40UR-2, ZX40UR- 2D, ZX40UR-2DU, ZX40UR-2U, ZX40UR-3, ZX40UR-3D, ZX48U-3, ZX48U-3F, ZX50, ZX50U, ZX50U-2, ZX50U-3, ZX50U-3F, ZX50U-3U, ZX50U-NA, ZX50UNA-3, ZX52U-3, ZX52U-3F, ZX55UR, ZX55UR-2, ZX55UR-2D, ZX55UR-2DU, ZX55UR-2U, ZX55UR-3,ZX55UR-3D, ZX60USB-3F, ZX8-2, ZX8U-2.

Máy đào – Cỡ nhỏ

EX100, EX100-2, EX100-2m, EX100-3, EX100-3C, EX100-3m, EX100-5, EX100-5E, EX100M, EX100M-2, EX100M-2m, EX100M-3, EX100M-3m, EX100M-5, EX100T, EX100W, EX100WD, EX100WD-2, EX100WD-3, EX100WD-3C, EX120, EX120-2, EX120-2m, EX120-3, EX120-3C, EX120-3m, EX120-5, EX120-5E, EX120-5HG, EX120-5LV, EX120-5X, EX120-5Z, EX120K-2, EX120K-2m, EX120K-3, EX120K-3m, EX120SS-5, EX125WD-5, EX130H-5, EX130H-5(E), EX130K-5, EX135UR, EX135UR-5, EX135US-5, EX135USR, EX135USRK, EX140US-5, EX150, EX150LC-5, EX160WD, EX60, EX60-2, EX60-3, EX60-5(LC), EX60BL, EX60BUN-5, EX60G, EX60LCK-3, EX60LCT-3, EX60SR, EX60T-2, EX60UR, EX60WD, EX60WD-2, EX70LCK-5, EX75UR, EX75UR-3, EX75UR-5, EX75URLC-3, EX75URT, EX75URT-5, EX75US-5, EX80U, EX90, EX90-2, PZX135USK-3F, TB50, TX75US, UH02, UH025, UH025-7, UH025M, UH025SR-7, UH025SS-7, UH035, UH035-7, UH03D, UH03DT, UH04, UH04-3, UH045, UH04-5, UH045-5, UH045-7, UH045SS-7, UH04-7, UH04M, UH04M-5, UH04M-7, WH03, WH04,ZX110, ZX110-3, ZX110-E, ZX110M, ZX110M-3, ZX120, ZX120-3, ZX120-E, ZX125US, ZX125US-E, ZX125W, ZX130-3, ZX130H, ZX130K, ZX130K-3, ZX130L, ZX130L-3, ZX130MT, ZX130W, ZX135US, ZX135UR, ZX135US-3, ZX135US-E, ZX135USK, ZX135USK-3, ZX135USL, ZX135USL-3, ZX135UST, ZX140W-3, ZX145W-3, ZX160, ZX160LC-3, ZX160LCT, ZX170W-3, ZX180LC, ZX180LC-3, ZX185USR, ZX190W-3, ZX190W-3Daruma, ZX60USB-3, ZA60USB-3F, ZX65USB-3F, ZX70, ZX70-3, ZX70B, ZX75UR, ZX75UR-3, ZX75URT, ZX75US, ZX75US-3, ZX75US-3M, ZX75US-A, ZX75USK-3, ZX75UST, ZX80LCK, ZX80LCK-3, ZX80SB, ZX85USB-3, ZX85USB-3M, ZX95.

Máy đào – Cỡ trung

CHR70, EX125WD-5, EX200, EX200-2, EX200-2m, EX200-3, EX200-3C, EX200-3E, EX200-3m, EX200-5, EX200-5E, EX200-5HG, EX200-5LV, EX200-5X, EX200-5Z, EX200K, EX200K-2, EX200K-2m, EX200K-3, EX200K-3m, EX200LCK-2m, EX200SS-5, EX210H-5, EX210H-5(E), EX210K-5, EX210MT-5, EX220, EX220-2, EX220-3, EX220-5, EX225USR, EX225USRK, EX230H-5, EX230K-5, EX270, EX270-5, EX280H-5, EX300, EX300-2, EX300-3, EX300-3C, EX300-5, EX310H-3C, EX345USR, EX350H-5, EX350K-5, EX370HD-5, EX385USR, FV30, TX160, UH055-7, UH06-5, UH06D, UH06DT, UH07, UH07-2, UH07-3, UH07-5, UH07-7, UH09, UH09-2, UH09-7, UH10, UH10-2, UH12-7, ZX110, ZX120, ZX130H, ZX130K, ZX130W, ZX140W-3, ZX140W-3Daruma, ZX160W, ZX170W-3, ZX170W-3Daruma, ZX180W, ZX190W-3, ZX200, ZX200-3, ZX200-3F, ZX200-3G, ZX200-E, ZX200-X, ZX210H, ZX210H-3, ZX210H-3G, ZX210K, ZX210K-3, ZX210K-3G, ZX210L-3, ZX210W, ZX210W-3, ZX210W-3Daruma, ZX220W-3, ZX225US, ZX225US-3, ZX225US-E, ZX225USR, ZX225USR-3, ZX225USR-3F, ZX225USR-E, ZX225USRK, ZX225USRK-3, ZX225USRK-3F, ZX225USRL-3, ZX230, ZX240-3, ZX240-3F, ZX240-3G, ZX240H, ZX240K, ZX250H-3, ZX250H-3F, ZX250H-3G, ZX250K-3, ZX250K-3F, ZX250K-3G, ZX250L-3, ZX250W-3, ZX270, ZX270-3, ZX280L-3, ZX280LCH-3, ZX300W, ZX330, ZX330-3, ZX330-3F, ZX330-3G, ZX350H, ZX350H-3, ZX350H-3F, ZX350H-3G, ZX350K, ZX350K-3, ZX350K-3F, ZX350K-3G, ZX350L-3, ZX350W, ZX360W-3, ZX370-M, ZX370MTH, ZX400W-3, ZX60USB-3, ZX60USBNA-3, ZX70, ZX75US-A, ZX80LCK.

Máy đào – Cỡ lớn

EX1000, EX1100, EX1100-3, EX1200-5, EX1200-5C, EX1200-5D, EX1200-6, EX1800, EX1800-3, EX1900-5, EX1900-6, EX2500, EX2500-5, EX2500-6, EX3500, EX3600-5, EX3600-6, EX3600E-6, EX400, EX400-3, EX400-3C, EX400-5, EX450H-5, EX450MT-5, EX450MTH-5, EX5500, EX5500-5, EX5500-6, EX5500E-6, EX550-3, EX550-5, EX600H-3, EX600H-5, EX600HE-5, EX700, EX750-5, EX8000, EX8000-6, EX800H-5, TL1100-3, UH14, UH14-2, UH14D, UH16, UH20, UH23, UH30, UH35, UH50, ZX1000K-3, ZX1800K-3, ZX380HH, ZX400R-3, ZX450, ZX450-3, ZX450-3F, ZX450H, ZX450H-HHE, ZX450LC-3-DH, ZX450LC-3-M, ZX460LCH-AMS, ZX460LCH-HCME, ZX470H-3, ZX470H-3F, ZX470H-3-HCMC, ZX470R-3, ZX470R-3F, ZX480LCK-3, ZX480MT, ZX480MTH, ZX500LC, ZX500LC-3, ZX500LC-3F, ZX500LCH, ZX500W, ZX520LCH-3, ZX520LCH-3F, ZX520LCR-3, ZX520LCR-3F, ZX600, ZX650H, ZX650LC-3, ZX650LC-3-DH, ZX650LC-3-M, ZX670LCH-3, ZX670LCR-3, ZX800, ZX850-3, ZX850-3F, ZX850H, ZX850LC-3-M, ZX870H-3, ZX870H-3F, ZX870H-3-HCMC, ZX870R-3, ZX870R-3F.

Cần cẩu

218HSL, CX1000, CX1000-C, CX1100, CX1200W, CX1800, CX2000, CX3500DR, CX400, CX500, CX500DR, CX500S, CX500W, CX500W-C, CX550, CX650, CX650-2, CX700, CX700HD, CX900, CX900-2, CX900HD, KH100, KH1000, KH100D, KH125, KH125-3(D), KH150, KH150-3, KH180, KH180-3, KH230, KH250HD, KH300, KH500-3, KH70, KH75, KH850-3, MH5510B, ML250R, SCX1200-2, SCX1500-2, SCX2800-2, SCX300, SCX300-C, SCX400, SCX400-C3, SCX400T, SCX400T-C3, SCX500, SCX500-C, SCX500W, SCX550, SCX550-C, SCX700, SCX700-2, SCX700-C3, SCX700HD, SCX800-2, SCX800HD-2, SCX900, SCX900-2, SCX900-2C3, SCX900HD, SCX900HD-C, TH55ED, UCX300.

Xe tải cẩu

CX1200W, CX500W, CX500W-C, SCX500W, ML250R

Xe tải

AH350-D-6, AH400-D-6, EH1100-3, EH3500AC2, EH4000AC2, ZX450H-HHE

Xe chuyên chở

CG15D, CG45, CHR70, EG110R, EG30, EG40R, EG40R-C, EG70R, EG70R-3

Máy nghiền

FPC1700, FS165T, HC1110, HC1410, HC2410, HC2710, HR1000, HR1200S-5, HR1200SG, HR1200SGM, HR240G, HR320, HR320G-5, HR420, HR420G-5, HR750SM, HR900S-5, HR900SM, SR2000G, SR-G2000, SR-P1200, SR-P600, SS200AT, VR308, VR308-2, VR408, VR408-2, VR512, VR516FS, ZR125HC, ZR130HC, ZR240JC, ZR260HC, ZR420JC, ZR600TS, ZR800TS, ZR900TS, ZR950JC.

Máy xúc lật bánh lốp – Cỡ mini

FL303-3, FL304-3, LX15-7, LX20, LX20-2, LX20-3, LX20-7, LX20SL-3, LX20SL-7, LX30, LX30-7, LX40-7, LX50-7, LX60-7, ZW20, ZW20L, ZW30, ZW30L, ZW40, ZW50.

Máy xúc lật bánh lốp – Cỡ nhỏ

LX130-7, LX70, LX70-2, LX70-2C, LX70-5, LX70-7, LX70SSS-2C, LX80, LX80-2, LX80-2C, LX80-5, LX80-7, LX80RS-2, ZW100, ZW120, ZW140, ZW140PL, ZW150, ZW150PL, ZW180, ZW180PL, ZW65, ZW75, ZW80, ZW90, ZW95, ZW130W.

Máy xúc lật bánh lốp – Cỡ trung

LX100, LX100-2, LX100-5, LX100-7, LX120, LX120-2, LX120-5, LX130-7, LX150, LX150-2, LX150-5, LX160-7, LX190-7, ZW100, ZW120, ZW140, ZW140PL, ZW150, ZW150PL, ZW180, ZW180PL, ZW220, ZW220-HCMF, ZW250, ZW250-HCMF, ZW310, ZW310-A, ZW310-HCMF.

Máy xúc lật bánh lốp – Cỡ lớn

LX200, LX230-5, LX230-7, LX300-7, LX450-7, ZW220, ZW220-HCMF, ZW250, ZW250-HCMF, ZW310, ZW310-A, ZW310-HCMF, ZW330, ZW370, ZW550

Xe lu

AR2000, CC135, CC135-3, CC135-3A, CC135C, CC135C-3, CC135C-3A, CC150, CC150-3, CC150-3A, CC150C, CC150C-2, CC150C-3, CC150C-3A, CC150CW, CP210, CP215, CP220-3, CS125, CS125-3, RT205, TSR65KDS, ZS35C-A, ZC35T-A, ZC50C-A, ZC50T-A, ZV550W, ZV650W.

và nhiều model khác

3. Thông tin phần mềm

 • Tên phần mềm: Hitachi HOP (5.0)
 • Phiên bản: 5.0 (update 02.2013)
 • Thị trường: tất cả thị trường
 • Ngôn ngữ: đa ngôn ngữ
 • Kích cỡ: 10,15 GB ( 2 ISO file)

Hitachi HOP EPC 5.0 (4)

4. Cấu hình máy tính yêu cầu

 • Hệ điều hành: chỉ Windows 7 (32 & 64-bit)
 • Ổ cứng: Trống 70GB GB hoặc nhiều hơn (khuyến khích dùng ổ cứng SSD)
 • CPU: Intel Core i3 trở lên
 • RAM: 4 GB hoặc nhiều hơn

Hitachi HOP EPC 5.0 02.2013 (1) Hitachi HOP EPC 5.0 (2) Hitachi HOP EPC 5.0 (3) Hitachi HOP EPC 5.0 02.2013

5. Liên hệ với chúng tôi

★ Whatsapp: +84 858966333

★ Skype: vietvehicle@gmail.com

★ Wechat ID: Vietvehicle

★ Zalo: +84858966333

★ Email: Service@vietvehicle.com

★ Fanpage: https://www.facebook.com/Vietvehicle/

★ Website: https://vietvehicle.com/

★ Youtube chanel: VIETVehicle

Xem thêm nhiều phần mềm chẩn đoán khác tại đây

Tham khảo cách cài đặt install Teamviewer

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hitachi HOP (5.0) EPC (02.2013)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *