Hyundai CERES Operator Manual Offline [9.2021]

59$95$

Hyundai CERES Heavy Equipment Operator Manual chứa tất cả thông tin hướng dẫn vận hành và bảo trì bảo dưỡng.

Type of Machine: Crawler Excavator, Mini Excavator, Wheel Excavators, Wheel Loaders, Backhoe Loader, Skid Steer Loaders, Road Roller, Motor Grader

Clear

1. Hyundai CERES Heavy Equipment Operator Manual?

Chứa tất cả thông tin hướng dẫn vận hành và bảo trì bảo dưỡng.

2. Thông tin phần mềm

 • Tên: Hyundai Heavy Equipment Operator Manual
 • Phiên bản: 09.2021
 • Type of Machine: Crawler Excavator, Mini Excavator, Wheel Excavators, Wheel Loaders, Backhoe Loader, Skid Steer Loaders, Road Roller, Motor Grader
 • Định dạng: Html, Pdf
 • Dung lượng: 10.4 GB
 • Ngôn ngữ: English

Hyundai CERES Heavy Equipment Service Manual Offline

2.1. Hỗ trợ Model

Model Detail:

New Model Updated:

 • HL757-9SBS OM.pdf
 • HL930ATM.pdf
 • HR110C-9(T4F).pdf
 • HR110C-9.pdf
 • HR70C-9(T4F).pdf
 • HR70C-9.pdf
 • HX340S L_OM.pdf
 • R230LM (India, Smart)
 • R95W-3

Crawler Excavator

 • HX-series
 • HX220AL
 • HX235ALCR
 • HX300AL
 • HX330AL
 • HX380AL
 • HX60S
 • HX130 LCR
 • HX140 L
 • HX140LC
 • HX145 LCR
 • HX160 L
 • HX180 L
 • HX220 L
 • HX220 NL
 • HX235 LCR
 • HX260 L
 • HX300 L
 • HX330 L
 • HX380 L
 • HX430 L
 • HX480,520 L
 • HX900L
 • HX220LT3
 • HX235LCRT3
 • HX300LT3
 • HX350LT3
 • HX210S,HX220S
 • HX225SL
 • HX300SL
 • HX330SL
 • HX480,520SL

9-series

 • R55-9
 • R55-9A
 • R60CR-9
 • R60-9S
 • R60CR-9A
 • R80CR-9
 • R80CR-9A
 • R125LCR-9A
 • R140LC-9
 • R140LC-9S
 • R140LC-9A
 • R145CR-9
 • R145CR-9A
 • R160LC-9
 • R160LC-9S
 • R160LC-9A
 • R180LC-9
 • R180LC-9S
 • R180LC-9A
 • R210LC-9
 • R210NLC-9
 • R220LC-9S
 • R220LC-9SH
 • R220LC-9A
 • R220NLC-9A
 • R235LCR-9
 • R235LCR-9A
 • R250LC-9
 • R260LC-9S
 • R260LC-9A
 • R290LC-9
 • R290LC-9MH
 • R300LC-9S
 • R300LC-9SH
 • R300LC-9A
 • R320LC-9
 • R330LC-9S
 • R330LC-9SH
 • R330LC-9A
 • R380LC-9
 • R380LC-9MH
 • R380LC-9SH
 • R380LC-9DM
 • R380LC-9A
 • R430LC-9
 • R430LC-9SH
 • R430LC-9A
 • R480LC-9MH
 • R480,520LC-9
 • R480,520LC-9S R520LC-9S FS
 • R480,520LC-9A
 • R480,520LC-9DM
 • R700LC-9
 • R800LC-9
 • R800LC-9FS
 • R850LC-9
 • R850LC-9FS
 • R1200-9
 • R1250-9
 • R250LC-9FC
 • R290LC-9FC
 • R320LC-9FC
 • R480LC-9SMH
 • R320LC-9TS

7-series

 • R55-7
 • R55-7A
 • R80-7
 • R80-7A
 • R110-7
 • R110-7A
 • R140LC-7
 • R140LC-7A
 • R160LC-7
 • R160LC-7A
 • R180LC-7
 • R180LC-7A
 • R210LC-7
 • R210LC-7(#98001-)
 • R210/220LC-7H
 • R210LC-7H(#9001-)
 • R210LC-7A
 • R210NLC-7
 • R210NLC-7A
 • R250LC-7
 • R250LC-7A
 • R290LC-7
 • R290LC-7H
 • R290LC-7A
 • R300LC-7
 • R305LC-7
 • R320LC-7
 • R320LC-7A
 • R360LC-7
 • R360LC-7A
 • R370LC-7
 • R450LC-7
 • R450LC-7A
 • R500LC-7
 • R500LC-7A
 • R800LC-7A
 • R800-7A FS

3-series
R210LC-3

Brazil

 • R140LC-9S(Brazil)
 • R140LC-9(Brazil,Tier3)
 • R160LC-9S(Brazil)
 • R160LC-9(Brazil,Tier3)
 • R220LC-9S(Brazil)
 • R220LC-9(Brazil,Tier3)
 • R260LC-9S(Brazil)

India

 • R80-7(India)
 • R110-7(India)
 • R210-7(India)
 • R210-7V(India)
 • R220LC-7(India)
 • R340LC-7(India)
 • R510LC-7(India)
 • R140LC-9(India)
 • R140LC-9V(India)
 • R220LC-9(India)
 • R390LC-9(India)
 • HX220L(India)

Mini Excavator

 • HX10A
 • HPU(HX10A)
 • R16-9
 • R17Z-9A
 • R18-9
 • R18-9AK
 • R25Z-9A
 • R25Z-9AK
 • R27Z-9
 • R30Z-9AK
 • R35Z-9
 • R35Z-9A
 • R15-7
 • R16-7
 • R22-7
 • R35-7
 • R35Z-7
 • R35Z-7A
 • R36N-7
 • R75-7

Breakers

 • HDB Breakers
 • HDB-ABreakers
 • HDB-SBreakers
 • Quick Coupler
 • DMQQuick Coupler
 • DMQTSQuick Coupler

Wheel Excavators

 • HW-series
 • HW140
 • HW160
 • HW180
 • HW210
 • HW250MH

9-series

 • R55W-9
 • R55W-9A
 • R60W-9S
 • R140W-9
 • R140W-9S
 • R140W-9A
 • R160W-9A
 • R170W-9
 • R170W-9S
 • R180W-9S
 • R180W-9A
 • R210W-9
 • R210W-9S
 • R210W-9MH
 • R210W-9A
 • R210W-9AMH

7-series

 • R55W-7
 • R55W-7A
 • R140W-7
 • R140W-7A
 • R170W-7
 • R170W-7A
 • R200W-7
 • R200W-7A

3-series

 • R55W-3
 • R130W-3

Wheel Loaders

 • HL9-series
 • HL935
 • HL940
 • HL940A
 • HL940TM
 • HL940A TM
 • HL955
 • HL955A
 • HL955TM
 • HL955A TM
 • HL960
 • HL960A
 • HL960HD
 • HL965
 • HL970
 • HL970A
 • HL975
 • HL980
 • HL980A

9-series

 • HL730-9
 • HL730-9A
 • HL730-9S
 • HL730TM-9
 • HL730TM-9A
 • HL740-9
 • HL740-9A
 • HL740-9S
 • HL740TM-9
 • HL740TM-9A
 • HL757-9
 • HL757-9A
 • HL757-9S
 • HL757TM-9
 • HL757TM-9A
 • HL757-9SM
 • HL760-9
 • HL760-9A
 • HL760-9S
 • HL760-9A (Waste Handler)
 • HL770-9
 • HL770-9A
 • HL770-9S
 • HL770-9S PF
 • HL775-9S
 • HL780-9
 • HL780-9A
 • HL780-9S
 • HL780-9S UMA
 • HL630L/HL635L
 • HL660/HL660L/HL665/HL665L

7-series

 • HL730-7
 • HL730-7A
 • HL730TM-7
 • HL730TM-7A
 • HL740-7
 • HL740-7A
 • HL740-7S
 • HL740TM-7
 • HL740TM-7A
 • HL757-7
 • HL757-7A
 • HL757-7S
 • HL757TM-7
 • HL757TM-7A
 • HL760-7
 • HL760-7A
 • HL760-7B
 • HL770-7
 • HL770-7A
 • HL780-7A

3-series

 • HL720-3(#0053-)
 • HL750
 • HL760(#1001-#1301)
 • HL780-3
 • HL780-3A

SL-series

 • SL730
 • SL733
 • SL733S
 • SL735
 • SL760
 • SL763(-#0500)
 • SL763(#0501-)
 • SL763S
 • SL765
 • SL765S

Brazil

 • HL730-9S(Brazil)
 • HL740-9S(Brazil)
 • HL740-9B(Brazil)
 • HL757-9S(Brazil)
 • HL760-9S(Brazil)

Backhoe Loader

 • HB90/HB100
 • H940S-4WS
 • H930C/H940C
 • H930S/H940S
 • H930ST/H940ST
 • H930CB/H940CB(Brazil)

Skid Steer Loaders

 • HSL650-7
 • HSL650-7A
 • HSL850-7
 • HSL850-7A
 • HSL810

T-series

 • HSL400T
 • HSL960T
 • HSL215T-240T
 • HSL500T
 • HSL1200T
 • HSL600T-680T
 • HSL1500T
 • HSL800T

Road Roller

 • HR25/26/30T-9
 • HR70C-9
 • HR110/120/140C-9
 • HR120C-9 (canopy)

Motor Grader

 • HG130
 • HG170
 • HG190
 • HG220

2.2. Tính năng phần mềm

 • Hướng dẫn vận hành
 • Hướng dẫn bảo trì và bão dưỡng

2.3. Yêu cầu máy tính

 • Hệ điều hành: Windows 7, 8, 10 32/ 64 Bit
 • Ổ cứng trống: 20GB hoặc hơn
 • CPU: Intel Core I3 hoặc cao hơn
 • Ram: 4 GB hoặc cao hơn

3. Tại sao bạn cần sử dụng phần mềm?

Ngày nay, hệ thống điều khiển điện tử trên động cơ ngày càng hiện đại và phức tạp, bạn không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm, bạn cần sự hỗ trợ của những phần mềm tra cứu để phục vụ cho công việc.

 Tất cả những gì bạn cần đều được tích hợp trong một phần mềm. Ví dụ bạn là người sử dụng động cơ, bạn được hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo dưỡng. Khi xảy ra sự cố, bạn được hướng dẫn sửa chữa.

Hyundai CERES Heavy Equipment 2021

4. Đối tượng cần sử dụng phần mềm này? 

 • Những người chủ phương tiện: phần mềm hỗ trợ đắc lực trong việc hướng dẫn vận hành, bảo trì, bảo dưỡng…

Dịch vụ cài đặt từ xa nhanh chóng

Bạn lo ngại về kỹ năng tin học hay kỹ năng cài đặt phần mềm của mình chưa thể tự cài phần mềm này. Bạn đừng lo, đội ngũ KTV của VietVehicle.com sẽ hỗ trợ bạn, chúng tôi cung cấp dịch vụ cài đặt phần mềm từ xa cho các bạn, đảm bảo phần mềm hoạt động ok chỉ cần máy tính của bạn có kết nối Internet ổn định và có cài đặt phần mềm Teamviewer, mọi việc còn lại để chúng tôi lo, bạn có thể đi ngủ hoặc làm các công việc khác. Sau khi tỉnh giấc phần mềm đã được cài đặt xong và bạn có thể bắt đầu công việc của bạn nhé

Trường hợp bạn có thể tự cài đặt được và có nhu cầu mua full phần mềm, hãy chọn Option Cài Đặt: Phần mềm Full/Bạn tự cài đặt (chỉ áp dụng trên một số phần mềm)

Bạn lo ngại về rủi ro sau khi thanh toán

Mình biết bạn lo ngại về vấn đề thanh toán trước. Đừng lo, bạn hãy sử dụng Paypal và nhớ chọn phương thức thanh toán Pay for goods or services, bạn sẽ được Paypal đảm bảo an toàn. Đó là hình thức đảm bảo cho bạn an tâm, tuy nhiên trên thực tế bạn sẽ chẳng bao giờ cần đến Paypal để giải quyết tranh chấp đâu, bởi lẽ chúng tôi sẽ không dại gì mà đánh đổi cả một thương hiệu Vietvehicle.com mà chúng tôi đã gầy dựng nên.

Khi bị feedback xấu, tài khoản Paypal của chúng tôi cũng bị khóa và sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của chúng tôi. Cho nên nếu trường hợp không hỗ trợ được cho các bạn, chúng tôi sẵn sàng hoàn trả lại số tiền mà bạn đã gửi cho chúng tôi

Tham khảo: Chính sách hoàn tiền

Chính sách hỗ trợ sau bán hàng

Bạn lo ngại trong quá trình sử dụng phần mềm bị trục trặc. Bạn lo ngại không thể tự khắc phục. Bạn lo sẽ mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến công việc của bạn và còn nhiều vấn đề khác nữa.

Chúng tôi hoàn toàn hiểu những vấn đề này của bạn. Và để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, chúng tôi có chính sách rõ ràng về vấn đề này, bạn hãy tham khảo: Chính sách hỗ trợ sau bán hàng.

Bạn lo ngại sẽ không biết sử dụng phần mềm

Nếu bạn là người mới tìm hiểu về phần mềm, bạn có thể tham khảo các video của chúng tôi trên kênh Youtube VIET Vehicle. Chúng tôi thường xuyên up các video hướng dẫn test xe hoặc thực hiện các chức năng cài đặt lập trình, cắt khí thải trên đó. Quan trọng là do bạn có chịu bỏ thời gian và công sức ra để tìm hiểu hay không, còn các tài liệu hướng dẫn rất nhiều, và nhiều video, tài liệu hoàn toàn miễn phí.

Ngoài ra, nếu bạn cần chúng tôi thực hiện cho bạn, hãy tham khảo: https://vietvehicle.com/product-category/remote-tuning-service/

Một số video của chúng tôi ở bên dưới:

Bạn thắc mắc về quy trình mua hàng

Bạn còn đang băn khoăn, không biết các thủ tục mua hàng, hình thức thanh toán, cách thức nhận được sản phẩm như thế nào… Hãy tham khảo bài này nhé: Hướng dẫn mua hàng trên website VIETVehicle.com

Additional information

Installation

,

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hyundai CERES Operator Manual Offline [9.2021]”

Your email address will not be published. Required fields are marked *