Hyundai CERES Service Manual Offline [9.2021]

85$139$

Hyundai CERES Heavy Equipment Service Manual chứa các thông tin bảo trì bảo dưỡng, khắc phục sự cố cho máy đào,  máy đào bánh lốp, xúc lật… và bao gồm hướng dẫn sử dụng động cơ Isuzu, Kubota, Yanmar, Hyundai, Yuchai, Weichai, Deutz, Iveco, HCEC, Mitsubishi, LGP, GM, Cummins, Perkins.

Clear

1. Thông tin phần mềm

 • Tên: Hyundai CERES Heavy Equipment Service Manual
 • Dung lượng: 21 GB
 • Phiên bản: 9.2021
 • Ngôn ngữ: English
 • Định dạng: HTML, PDF
 • Loại tài liệu: Hyundai Heavy Equipment Service Manual

Hyundai CERES Heavy Equipment Service Manual Offline

2. Hỗ trợ Model

Model New Update:

 • HG130, HG170 Engine Manual.pdf
 • HG190, HG220 Engine Manual.pdf
 • HL930A.pdf
 • HL975A CVT.pdf
 • HX145LCRT3 SM.pdf
 • HX210A L NL SM.pdf
 • HX235A LCR SM.pdf
 • HX260AL.pdf
 • HX260LT3_SM.pdf
 • HX330A L, HX350A L_SM.pdf
 • HX350LT3_SM.pdf
 • HX480,520A L_SM.pdf
 • HX60S SM.pdf
 • HX85A.pdf
 • R130-Service Manual.pdf
 • R130S-Service Manual.pdf
 • R140LS_Service Manual.pdf
 • R230LM (India, Smart)

Crawler Excavator
HX- series

 • HX220A L
 • HX300A L
 • HX330A L
 • HX380A L
 • HX130 LCR
 • HX140 L
 • HX140 LC
 • HX145 LCR
 • HX160,180 L
 • HX220 L
 • HX220 L EPFC
 • HX220 NL
 • HX220 NL EPFC
 • HX235 LCR
 • HX260 L
 • HX300 L
 • HX330 L
 • HX380 L
 • HX430 L
 • HX480,520 L
 • HX900 L
 • HX220LT3
 • HX235LCRT3
 • HX300LT3
 • HX210S,HX220S
 • HX225S L
 • HX300S L
 • HX330S L
 • HX480,520S L
 • HX300A L TEST PDF

9- series

 • R55-9
 • R55-9A
 • R60CR-9
 • R60-9S
 • R60CR-9A
 • R80CR-9
 • R80CR-9A
 • R125LCR-9A
 • R140LC-9
 • R140LC-9S
 • R140LC-9A
 • R145CR-9
 • R145CR-9A
 • R160,180LC-9
 • R160,180LC-9S
 • R160,180LC-9A
 • R210LC-9 R210NLC-9
 • R220LC-9S
 • R220LC-9SH
 • R220LC-9A
 • R220NLC-9A
 • R235LCR-9
 • R235LCR-9A
 • R250LC-9
 • R260LC-9S
 • R260LC-9A
 • R290LC-9
 • R290LC-9MH
 • R300LC-9S
 • R300LC-9SH
 • R300LC-9A
 • R320LC-9
 • R330LC-9S
 • R330LC-9SH
 • R330LC-9A
 • R380LC-9
 • R380LC-9SH
 • R380LC-9A
 • R430LC-9
 • R430LC-9SH
 • R430LC-9A
 • R480LC-9MH
 • R480,520LC-9
 • R480,520LC-9S
 • R480,520LC-9A
 • R800LC-9
 • R850LC-9
 • R1200-9
 • R1250-9

7- series

 • R55-7
 • R55-7A
 • R80-7
 • R80-7A
 • R110-7
 • R110-7A
 • R140LC-7
 • R140LC-7A
 • R160LC-7
 • R160LC-7A
 • R180LC-7
 • R180LC-7A
 • R210LC-7
 • R210LC-7(#98001-)
 • R210LC-7A
 • R210LC-7H(#9001-)
 • R210NLC-7
 • R210NLC-7A
 • R210,220LC-7H
 • R250LC-7
 • R250LC-7A
 • R290LC-7
 • R290LC-7A
 • R300LC-7
 • R305LC-7
 • R320LC-7
 • R320LC-7A
 • R360LC-7
 • R360LC-7A
 • R370LC-7
 • R450LC-7
 • R450LC-7A
 • R500LC-7
 • R500LC-7A
 • R800LC-7A

3- series

 • R55-3
 • R130LC-3
 • R160LC-3
 • R180LC-3
 • R210LC-3
 • R250LC-3
 • R290LC-3
 • R320LC-3
 • R360LC-3
 • R450LC-3

Brazil

 • R140LC-9S(Brazil)
 • R220LC-9S(Brazil)
 • R160LC-9S(Brazil)
 • R260LC-9S(Brazil)

India

 • R80-7(India)
 • R110-7(India)
 • R210-7(India)
 • R210-7V(India)
 • R220LC-7(India)
 • R340LC-7(India)
 • R510LC-7(India)
 • R140LC-9(India)
 • R140LC-9V(India)
 • R220LC-9(India)
 • R390LC-9(India)
 • HX220L(India)

Mini Excavator

 • HX10A
 • R16-9
 • R17Z-9A
 • R18-9
 • R18-9AK
 • R25Z-9A
 • R25Z-9AK
 • R27Z-9
 • R30Z-9AK
 • R35Z-9
 • R35Z-9A
 • R15-7
 • R16-7
 • R22-7
 • R28-7
 • R35-7
 • R35Z-7
 • R35Z-7A
 • R36N-7
 • R75-7

Wheel Excavators
HW-series

 • HW140
 • HW160,180
 • HW210

9-series

 • R55W-9
 • R55W-9A
 • R60W-9S
 • R140W-9
 • R140W-9S
 • R140W-9A
 • R160W-9A
 • R170W-9
 • R170W-9S
 • R180W-9S
 • R180W-9A
 • R210W-9
 • R210W-9S
 • R210W-9A
 • R210W-9AMH

 7-series

 • R55W-7
 • R55W-7A
 • R140W-7
 • R140W-7A
 • R170W-7
 • R170W-7A
 • R200W-7
 • R200W-7A

3-series

 • R55W-3
 • R95W-3
 • R170W-3
 • R200W-3
 • R130W-3

Wheel Loader

 • HL9-series
 • HL940/HL940TM
 • HL955/HL955TM
 • HL955A/HL955ATM
 • HL940A/HL940ATM

9-series

 • HL960
 • HL960A
 • HL960HD
 • HL965
 • HL970
 • HL970A
 • HL975
 • HL980
 • HL980A
 • HL730(TM)-9
 • HL730(TM)-9A
 • HL730-9S
 • HL740(TM)-9
 • HL740(TM)-9A
 • HL740-9S
 • HL757(TM)-9
 • HL757(TM)-9A
 • HL757-9S
 • HL757-9SM
 • HL760-9
 • HL760-9A
 • HL760-9S
 • HL760-9A (Waste Handler)
 • HL770-9
 • HL770-9A
 • HL770-9S
 • HL775-9S
 • HL780-9
 • HL780-9A
 • HL780-9S
 • HL780-9S UMA
 • HL630/635/660/665

7-series

 • HL730(TM)-7
 • HL730(TM)-7A
 • HL740(TM)-7
 • HL740(TM)-7A
 • HL740-7S
 • HL757-7
 • HL757(TM)-7A
 • HL757-7S
 • HL757TM-7
 • HL760-7
 • HL760-7A
 • HL770-7
 • HL770-7A
 • HL780-7A
 • HL740TM-3(#0251-)
 • HL750
 • HL750TM
 • HL760 (#1001-#1301)
 • HL760(#1302-)
 • HL770(#1001-#1170)
 • HL770(#1171-)
 • HL780-3
 • HL780-3A

 SL-series

 • SL730
 • SL733
 • SL733S
 • SL735
SL735
SL760
SL763(-#0500)
SL763(#0501-)
 • SL763S
 • SL765
 • SL765S

 Brazil

 • HL730-9S(Brazil)
 • HL740-9B(Brazil)
 • HL757-9S(Brazil)
 • HL760-9S(Brazil)
 • HL740-9S(Brazil)

Backhoe Loader

 • HB90/HB100
 • H930C/H940C
 • H930CB/H940CB
 • H930S/H940S
 • H930ST/H940ST
 • H940S-4WS

Skid Steer Loaders

 • HSL810
 • HSL650-7
 • HSL850-7
 • HSL850-7A
 • HSL650-7A

T-series

 • HSL500T
 • HSL1500T
 • HSL600T-680T
 • HSL800T

Road Roller

 • HR25/30T-9
 • HR70/110/120/140C-9(Tier3)
 • HR70/110/120/140C-9(Tier4F)
 • HR120C-9(canopy)

Motor Grader

 • HG130
 • HG170
 • HG190
 • HG220

Engine

 • YANMAR 3TNV,4TNV(Tier2)
 • MITSUBISHI S4S, S6S
 • YANMAR 3TNV,4TNV(Tier3)
 • MITSUBISHI 4G63-32HL,4G64-33HL
 • YANMAR 4TNE94, 98, 106
 • MITSUBISHI S4K, S6K
 • YANMAR 4TNV94L
 • MITSUBISHI L2(A,B,E), L3(A,B,E)
 • YANMAR TNV SERIES-ECM
 • MITSUBISHI S6S-T
 • YANMAR FUEL INJECTION
 • MITSUBISHI SL,SM
 • YANMAR TNV ELEC T-SHOOTING
 • MITSUBISHI D04FD-TAA
 • YANMAR TNV-Series Service Tool
 • MITSUBISHI L-SERIES
 • YANMAR 4TNV98C Service manual
 • MITSUBISHI SL-SERIES
 • YANMAR 3TNV88F Service manual
 • YANMAR TNV-Series Troubleshooting
 • YANMAR TNV-Series Application manual
 • YANMAR TNV-Series Operation manual
 • KUBOTA 03-M-E2B
 • KUBOTA V3300
 • KUBOTA V3600
 • KUBOTA V2203M-E3B
 • CUMMINS QSB4.5 & 6.7(Tier3) Operation & Maintenance
 • KUBOTA V3307DI-E3B
 • CUMMINS QSC8.3 & QSL9(Tier2) Operation & Maintenance
 • KUBOTA V3307 Diagnosis(Tier4 Final)
 • CUMMINS QSC8.3 & QSL9(Tier3) Troubleshooting & Repair
 • KUBOTA V3800 Workshop
 • CUMMINS ENGINE ELE CIRCUIT
 • KUBOTA V3800 Diagnosis
 • CUMMINS QSB6.7(Tier4 Final) Operation & Maintenance
 • KUBOTA D902 Workshop
 • CUMMINS QSL9(Tier4 Final) Operation & Maintenance
 • KUBOTA D1305 Workshop
 • KUBOTA Operation
 • KUBOTA V2403 Diagnosis
 • CUMMINS QSB6.7(Tier4 Final) Service
 • CUMMINS QSL9(Tier4 Final) Service
 • HYUNDAI D6A
 • CUMMINS QSB Service(volume 1)
 • HYUNDAI D6B
 • CUMMINS QSB Service(volume 2)
 • HYUNDAI L4GC
 • CUMMINS QSM11 Troubleshooting & Repair
 • HYUNDAI D4DA
 • CUMMINS QSX15 Operation & Maintenance
 • CUMMINS QSK23 Operation & Maintenance
 • CUMMINS QSG12 Operation & Maintenance
 • CUMMINS QSG12 (volume 1)
 • CUMMINS QSG12 (volume 2)
 • CUMMINS QSF3.8 O & M
 • CUMMINS QSF3.8 SM-VOL.1
 • CUMMINS QSF3.8 SM-VOL.2
 • YUCHAI YC6J125Z-T20
 • PERKINS 1104C Operation
 • WEICHAI WD10G220E21
 • PERKINS 1104C Testing & Adjusting
 • PERKINS 1104D Operation & Maintenance
 • DEUTZ BF4M 2012C
 • PERKINS 1104D Testing & Adjusting
 • DEUTZ D 2011
 • PERKINS 1204E Operation & Maintenance
 • DEUTZ TCD 2012
 • PERKINS 1204E Electrical & Electronic A&I
 • IVECO F4GE
 • PERKINS 1204E Troubleshooting
 • IVECO Operation
 • PERKINS 1204E Testing & Adjusting
 • PERKINS 1204E Disassembly and Assembly
 • PERKINS 1204F Operation & Maintenance
 • PERKINS 1204F Troubleshooting
 • PERKINS 1204F Disassembly and Assembly
 • PERKINS 1204F Specifications
 • PERKINS 1204F Electrical & Electronic A&I
 • PERKINS 1204F Testing & Adjusting
 • HCEC HM5.9 Owners
 • HCEC HM8.3 Owners
 • HCEC HE6.7 Owners
 • HCEC HE8.9 Owners
 • HCEC HM5.9 Operation & Maintenance
 • HCEC HM8.3 Operation & Maintenance
 • HCEC HE6.7 Operation & Maintenance
 • HCEC HE8.9 Operation & Maintenance
 • HCEC HM5.9 Service(volume 1)
 • HCEC HM5.9 Service(volume 2)
 • HCEC HE6.7 Service(volume 1)
 • HCEC HE6.7 Service(volume 2)
 • SCANIA DC13 XPI Maintenance manual
 • SCANIA DC09 XPI Maintenance manual
 • SCANIA DC16 XPI Service & Operator manual
 • SCANIA DC16 XPI Inspection manual
 • HCEC HM8.3 Troubleshooting & Repair
 • HCEC HE6.7 T/shooting & Repair(volume 1)
 • HCEC HE6.7 T/shooting & Repair(volume 2)
 • HCEC HE6.7 T/shooting & Repair(volume 3)
 • HCEC HE6.7 T/shooting & Repair(volume 4)
 • HCEC HE8.9 T/shooting & Repair(volume 1)
 • HCEC HE8.9 T/shooting & Repair(volume 2)
 • SCANIA DC13 XPI Service & Operator manual
 • SCANIA DC09 XPI Service & Operator manual
 • SCANIA DC13 XPI Inspection manual
 • SCANIA DC09 XPI Inspection manual

2.1. Yêu cầu máy tính

 • Hệ điều hành: Windows 7, 8, 10 32/ 64 Bit
 • Ổ cứng trống: 40 GB hoặc hơn
 • CPU: Intel Core I3 hoặc cao hơn
 • Ram: 4 GB hoặc cao hơn

3. Tại sao bạn cần sử dụng phần mềm?

Ngày nay, hệ thống điều khiển điện tử trên động cơ ngày càng hiện đại và phức tạp, bạn không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm, bạn cần sự hỗ trợ của những phần mềm tra cứu để phục vụ cho công việc sửa chữa của mình.

 Tất cả những gì bạn cần đều được tích hợp trong một phần mềm. Ví dụ bạn là người sử dụng động cơ, bạn được hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo dưỡng. Khi xảy ra sự cố, bạn được hướng dẫn sửa chữa.

4. Đối tượng cần sử dụng phần mềm này? 

 • Những người chủ phương tiện: phần mềm hỗ trợ đắc lực trong việc hướng dẫn vận hành, bảo trì, bảo dưỡng…
 • Thợ, kỹ thuật viên sửa chữa phương tiện: Phục vụ rất tốt cho quá trình sửa chữa của anh em, biết được quy trình kiểm tra, sửa chữa từng bước một, không còn mất thời gian tìm kiếm vị trí các chi tiết bộ phận ở đâu và còn nhiều sự hỗ trợ đắc lực khác.

Dịch vụ cài đặt từ xa nhanh chóng

Bạn lo ngại về kỹ năng tin học hay kỹ năng cài đặt phần mềm của mình chưa thể tự cài phần mềm này. Bạn đừng lo, đội ngũ KTV của VietVehicle.com sẽ hỗ trợ bạn, chúng tôi cung cấp dịch vụ cài đặt phần mềm từ xa cho các bạn, đảm bảo phần mềm hoạt động ok chỉ cần máy tính của bạn có kết nối Internet ổn định và có cài đặt phần mềm Teamviewer, mọi việc còn lại để chúng tôi lo, bạn có thể đi ngủ hoặc làm các công việc khác. Sau khi tỉnh giấc phần mềm đã được cài đặt xong và bạn có thể bắt đầu công việc của bạn nhé

Trường hợp bạn có thể tự cài đặt được và có nhu cầu mua full phần mềm (bao gồm cả keygen), hãy chọn Option Cài Đặt: Phần mềm Full/Bạn tự cài đặt (chỉ áp dụng trên một số phần mềm)

Bạn lo ngại về rủi ro sau khi thanh toán

Mình biết bạn lo ngại về vấn đề thanh toán trước. Đừng lo, bạn hãy sử dụng Paypal và nhớ chọn phương thức thanh toán Pay for goods or services, bạn sẽ được Paypal đảm bảo an toàn. Đó là hình thức đảm bảo cho bạn an tâm, tuy nhiên trên thực tế bạn sẽ chẳng bao giờ cần đến Paypal để giải quyết tranh chấp đâu, bởi lẽ chúng tôi sẽ không dại gì mà đánh đổi cả một thương hiệu Vietvehicle.com mà chúng tôi đã gầy dựng nên.

Khi bị feedback xấu, tài khoản Paypal của chúng tôi cũng bị khóa và sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của chúng tôi. Cho nên nếu trường hợp không hỗ trợ được cho các bạn, chúng tôi sẵn sàng hoàn trả lại số tiền mà bạn đã gửi cho chúng tôi

Tham khảo: Chính sách hoàn tiền

Chính sách hỗ trợ sau bán hàng

Bạn lo ngại trong quá trình sử dụng phần mềm bị trục trặc. Bạn lo ngại không thể tự khắc phục. Bạn lo sẽ mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến công việc của bạn và còn nhiều vấn đề khác nữa.

Chúng tôi hoàn toàn hiểu những vấn đề này của bạn. Và để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, chúng tôi có chính sách rõ ràng về vấn đề này, bạn hãy tham khảo: Chính sách hỗ trợ sau bán hàng.

Bạn lo ngại sẽ không biết sử dụng phần mềm

Nếu bạn là người mới tìm hiểu về phần mềm, bạn có thể tham khảo các video của chúng tôi trên kênh Youtube VIET Vehicle. Chúng tôi thường xuyên up các video hướng dẫn test xe hoặc thực hiện các chức năng cài đặt lập trình, cắt khí thải trên đó. Quan trọng là do bạn có chịu bỏ thời gian và công sức ra để tìm hiểu hay không, còn các tài liệu hướng dẫn rất nhiều, và nhiều video, tài liệu hoàn toàn miễn phí.

Ngoài ra, nếu bạn cần chúng tôi thực hiện cho bạn, hãy tham khảo: https://vietvehicle.com/product-category/remote-tuning-service/

Một số video của chúng tôi ở bên dưới:

Bạn thắc mắc về quy trình mua hàng

Bạn còn đang băn khoăn, không biết các thủ tục mua hàng, hình thức thanh toán, cách thức nhận được sản phẩm như thế nào… Hãy tham khảo bài này nhé: Hướng dẫn mua hàng trên website VIETVehicle.com

Additional information

Installation

,

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hyundai CERES Service Manual Offline [9.2021]”

Your email address will not be published. Required fields are marked *