JPRO (2021) Commercial Vehicle Diagnostics

95$1.040$

JPRO Professional™ Diagnostic Software là phần mềm chẩn đoán đa năng, có thể chẩn đoán nhiều hệ thống bao gồm cả động cơ, hộp số, ABS, body,… với thời gian nhanh chóng. Phần mềm có thể đọc, hiển thị, xóa hơn 44,000 mã lỗi, ngoài ra còn đi kèm với phần mềm tra cứu và hiển thị quy trình sửa chữa mã lỗi tương ứng.

Clear

Chào bạn, bạn đang cần một phần mềm chẩn đoán đa năng cài đặt trên máy tính?
Tất cả mọi thứ bạn cần đã có sẵn.
Bạn hãy liện hệ ngay với Vietvehicle để sở hữu phần phần Jpro 2021?

1. Phần mềm Jpro là gì?

JPRO® Professional™ Diagnostic Software là phần mềm chẩn đoán đa năng, có thể chẩn đoán nhiều hệ thống bao gồm cả động cơ, hộp số, ABS, body,… với thời gian nhanh chóng.

Phần mềm có thể đọc, hiển thị, xóa hơn 44,000 mã lỗi, ngoài ra còn đi kèm với phần mềm tra cứu và hiển thị quy trình sửa chữa mã lỗi tương ứng.

Jpro 2021 V1.1

2. Thông tin phần mềm

 • Tên: JPRO
 • Phiên bản: 2021 v2
 • Dung lượng: 2 GB
 • Hãng: Noregon
 • Thị trường: Quốc tế
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

2.1. Dòng xe hỗ trợ 

 • Phần mềm có khả năng chẩn đoán các dòng xe tải nặng, máy công trình như Mack, Volvo, Detroit, International, PACCAR, Isuzu, Wabco, và Bendix. Ngoài ra còn có thể chẩn đoán các dòng Medium Duty như Ford, GM, và Sprinter. Và các hệ thống trên xe cụ thể như sau:
 • Hệ thống Body and khung gầm: Bluebird, Ford, Freightliner, GM, International, Kenworth, Mack, Peterbilt, Sprinter, Sterling, Thomas Built, Volvo, and Western Star
 • Hệ thống động cơ: CAT, Detroit, Ford, GM, International, Mack, Mercedes, PACCAR MX, Sprinter, Volvo
 • Hệ thống ABS: Bendix, Ford, GM, Haldex, Sprinter, Wabash, WABCO
 • Hệ thống hộp số: Allison, Detroit, Eaton, Ford, GM, Mack, Sprinter, Volvo, ZF

noregon

2.2. Tính năng phần mềm Jpro

 • Đọc lỗi/xóa lỗi tất cả hệ thống 
 • Chẩn đoán và xử lí mã lỗi
 • Kiểm tra và kích hoạt các bộ phận của động cơ
 • Xem dữ liệu động
 • Hiệu chuẩn, reset kim phun

Tính năng cụ thể trên từng hãng:

Detroit Diesel

Support for reading Detroit proprietary fault codes on all 2000 model year and newer Detroit engines

 • Support for proprietary sensor data on all 2000 model year and newer Detroit engines
 • Bi-Directional support for 00-16 Detroit engines:
 • Cruise Speed Limits for EPA 10 to EPA 13 for all DD13, DD15 and DD16 engines GHG17 with software version App_040D, App_040E and (NEW!) App_0410

Note: Access to this can be removed. Contact Noregon support for more information

 • Cylinder Cut Out for 2000 to 2017 all series 50, 55, 60, DD13, DD15 and DD16 GHG17 with software version App_040D, App_040, App_2104, App_2105, App_2107and (NEW!) App_0410
 • DEF Quantity Test for EPA 10 to EPA 13 for all DD13, DD15, and DD16 GHG17 with software version App_040D, App_040E, App_2104, App_2105, App_2107 and(NEW!) App_0410
 • DPF Ash Accumulator Reset for EPA 07 series 60 and DD15 and EPA 10 to EPA 13 for all DD13, DD15, and DD16
 • DPF Service Regen for EPA 07 to EPA 13 all DDEC VI series 60, DD13, DD15 and DD16 GHG17 with software version App_040D, App_040E, App_2104, App_2105,App_2107, and (NEW!) App_0410

Note: Can be started from either the Bi-directional test selection or the Aftertreatment Diagnostics screen

 • Idle Shutdown enable/disable & time set for EPA 10 to EPA 13 for all DD13, DD15, DD16 GHG17 with software version App_040D, App_040E and (NEW!) App_0410
 • Parked SCR Efficiency Test for EPA 10 to EPA 13 for all DD13, DD15 and DD16 engines
 • Performance Check Low Temp ATD for EPA 10 to EPA 13 for all DD13, DD15 and DD16 engines
 • Road Speed Limits for EPA 10 to EPA 13 for all DD13, DD15, and DD16 GHG17 with software version App_040D, App_040E and (NEW!) App_0410

Note: Access to this can be removed. Contact Noregon support for more information

 • SCR Airless Doser System (ADS) Self Check for EPA 13 all DD13, DD15, and DD16
 • SCR System Output Component test for EPA 10-13 for all DD13, DD15 and DD16

Note: To see the software version, select the engine and look in the bottom left of JPRO

International

 • Support for proprietary sensor data on all EPA 07 and newer International engines

Note: International A26 and 2015 N13 engines are not currently supported

 • Bi-Directional support for EPA 07 to EPA 13 engines:
 • Actuator Tests
 • Aftertreatment (AFT) Fuel Shutoff Valve for EPA 10 Maxxforce 11 and 13 engines
 • Aftertreatment (AFT) Fuel Doser Actuator Test for EPA 10 Maxxforce 11 and 13 engines
 • Engine Throttle Valve (ETV) Position Actuator Test for EPA 10 Maxxforce 11 and 13 engines and 2013 N13 SCR engines
 • Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Position Actuator Test for EPA 10 Maxxforce 11 and 13 engines and 2013 N13 SCR engines
 • Exhaust Back Pressure Valve Actuator Test for EPA 10 Maxxforce 11 and 13 engines, and 2013 N13 SCR engines
 • Aftertreatment Reset for EPA 07 and EPA 10 Maxxforce 11 and 13 engines
 • CDPF Reset for EPA 10 Maxxforce 7, DT, 9 and 10 engines
 • Cylinder Cut Out tests for EPA 07 Maxxforce 7, DT, 9, 10, 11, and 13 engines, EPA 10 Maxxforce 9, DT, 10, 11, and 13 engines, and N9, N10 and 2013 N13 engines
 • DEF Doser Pump Override Test for N9, N10 and 2013 N13 engines
 • DOC/DPF replacement reset for N9, N10, and 2013 N13 engines
 • DPF Service Regen for EPA 07 Maxxforce 7, DT, 9, 10, 11, and 13 engines, EPA 10 Maxxforce 7, DT, 9, 10, 11, and 13 engines

Note: Can be started from either the Bi-directional test selection or the Aftertreatment Diagnostics screen

 • Fuel Pressure Adaptive Reset for EPA 07 Maxxforce and EPA 13 Maxxforce 7 engines
 • Idle Shutdown Time for EPA 07 Maxxforce 7, DT, 9 and 10 engines and for EPA 10 DT, 9, 10, 11, 13 and 15 engines
 • KOEO Injector Test for EPA 07 Maxxforce 7, DT, 9 and 10 engines, EPA 10 Maxxforce DT, 9, and10 engines, N9 and N10 engines
 • KOEO Standard Test for EPA 07 Maxxforce 7, DT, 9 and 10 engines, EPA 10 Maxxforce 7, DT, 9 and 10 engines, N9 and N10 engines
 • KOER Air Management Test for EPA 07 Maxxforce 7, DT, 9, and 10 engines and EPA 10 Maxxforce 7, DT, 9, 10, 11, and 13 engines, and EPA 13 Maxxforce 7, N9 and N10 engines
 • KOER Standard Test for EPA 07, 10 and 13 Maxxforce 7, 9 and 10 engines and for EPA 13 N9 and N10 engines
 • Road & Cruise Speed Limits for EPA 07 Maxxforce 7, DT, 9 and 10 engines and for EPA 10 Maxxforce DT, 9, 10, 11, 13 and 15 engines
 • SCR Fault Reset for N9, N10 and 2013 N13 engines

Mack & Volvo

 • Supports all Mack, Volvo and Prevost Vehicles
 • Displays all standard and proprietary fault codes for all components
 • Ability to resolve partial chassis ID to full VINs on Mack/Volvo vehicles
 • Improved powertrain fault readings on EPA 13 Mack/Volvo vehicles
 • Mack and Volvo Specific Reports, including: Trip Reports & Life of Vehicle Reports
 • Bi-Directional support for Mack & Volvo engines:
 • Cylinder cut out tests for EPA 07 to GHG17
 • DEF Dosing Valve Test for EPA 13 to GHG17 engines
 • DEF Pressure System Test for EPA 13 to GHG17
 • DPF service regen for EPA 07 to GHG17
 • Now available from the Aftertreatment Diagnostics window for Mack and Volvo Engines
 • DPF system reset for EPA 07 to GHG17
 • EGR Function Test for EPA 13 to GHG17
 • Enable or disable cruise control for EPA 07 to GHG17
 • Learned data reset for EPA 07 to GHG17
 • Set max and min cruise speeds for EPA 07 to GHG17
 • Set road speed limits for EPA 07 to GHG17
 • Set idle shut down times for EPA 07 to GHG17
 • Trip Reset for Mack EPA 07 and newer vehicles with DataMax parameter enabled. Volvo 2012 and newer with the Data Max parameter enabled.
 • VGT Function Test for EPA 13 to GHG17
 • VGT Monitor Test for EPA 13 to GHG17

Note:

Mack and Volvo coverage requires internet access at least once a month. Failure to provide internet access will result in the application limiting use and eventually shutting off the features.

Mack and Volvo coverage only supports the following adapters: Noregon DLA+ 2.0, DLA+ 2.0 Wireless, DLA+, DLA+ Wireless, DLA+ PLC, Vocom 88890300m, NEXIQ USB-Link™ and

NEXIQ USB Link™ 2

Reports only available on Mack EPA 07 & newer vehicles with DataMax parameter enabled. Reports available only on Volvo ‘12 & newer with DataMax parameter enabled.

Mercedes Benz

 • Support for proprietary sensor data on MBE 900 and 4000 engines
 • Bi-Directional support for EPA 07 to EPA 13 engines:
 • Cylinder Cut Out for EPA 07 engines
 • DPF Parked Regeneration for EPA 07 engines

Paccar

 • Support for all PACCAR Body Controllers and engines including clearing faults
 • Support for 2016 Peterbilt and Kenworth trucks with our without the PACCAR Y-cable (PACCAR P/N: 42-02848) available from the PACCAR dealer network.
 • Supports reading and clearing proprietary fault codes on all EPA 10 to GHG17 MX engines
 • Bi-Directional support for EPA 10 EPA 13 engines:
 • Automated Cylinder Performance test for EPA 10 to EPA 13 MX engines
 • DPF Service Regen for EPA 10 to EPA 13 MX engines
 • Install a New or Cleaned DPF for EPA 10 to EPA 13 MX engines
 • DEF Doser Pump Test for EPA 10 to EPA 13 MX engines
 • Turbo Actuator Effort Test for EPA 10 to EPA 13 MX engines
 • Enable Regeneration after Aftertreatment System Repair for EPA 10 to EPA 13 MX engines
 • Reset the Soot Level for EPA 10 to EPA 13 MX engines
 • NOTE: PACCAR GHG17 engine bi-directional tests are not currently supported.

Allison

 • Supports reading and clearing faults on: 1000/2000 Pre-4th Gen, WTEC II, WTEC III, 1000/2000 4th Gen, 3000/4000 4th Gen, 1000/2000 5th Gen, 3000/4000 5th Gen, TC10
 • Supports reading and displaying the Check Transmission Lamp and Service Indicator Lamp on Allison 5th Gen transmissions

Bendix

 • Supports identification of all Bendix tractor and trailer braking systems.
 • Supports reading and clearing SAE J1587 and J1939 faults for all Bendix tractor and trailer braking systems.
 • Bi-Directional support for Bendix brakes:
 • Dashboard lamp test for EC-80 braking systems
 • Wheel speed chart test for all braking systems reporting wheel speed values
 • Wheel speed window test for all braking systems reporting wheel speed values

Haldex

 • Support proprietary identification for Haldex Trailer Braking systems.
 • Supports reading proprietary faults for all Haldex Trailer Braking systems.
 • Reads and displays trailer odometer and trip distance for all Haldex Trailer Braking systems.

Wabco

 • (NEW!) Supports proprietary identification for all Wabco tractor and trailer braking systems where J1587 communications are available.
 • (NEW!) Supports reading and clearing SAE J1587 and J1939 faults for all Wabco tractor and trailer braking systems
 • Bi-Directional support for Wabco brakes:
 • Dashboard Lamp Tests for all braking systems where J1587 communications are available
 • Enable/Disable ATC Automatic Traction Control) for HPB brakes and all pneumatic braking systems where J1587 communications are available
 • Memorized Components Test for all pneumatic and hydraulic braking systems where J1587 communications are available
 • Modulator Valve (Chuff) test for all pneumatic tractor braking systems where J1587 communications are available
 • Wheel speed chart test for all braking systems reporting wheel speed values
 • Wheel speed window test for all braking systems reporting wheel speed values

MEDIUM-DUTY FUNCTIONALITY & TESTS

Ford

 • Supports 2004 – 2018 Ford Models: F-series, Econoline E-Series, Transit Connect, Transit Vehicles
 • Supports medium duty ISO 15765 and ISO 14229 messages
 • Gives users the ability to read and clear faults, read freeze frames, read sensor data, and display emission test results
 • Bi-Directional Support for Ford Engines:
 • Cylinder Cutout for 2008 to 2018 6.4L Diesel engines and EPA 2011 to 2018 6.7L Diesel engines
 • DPF Regeneration for 2008 to 2018 6.4L Diesel engines and EPA 2011 to 2018 6.7L Diesel engines
 • KAM (Keep Alive Memory) Reset for all supported engines
 • KOEO On Demand Self-Test for all supported engines
 • KOER On Demand Self-Test for all supported engines
 • KOER Glow Plug Monitor Self-Test for all supported diesel engines
 • KOER Injector Buzz Test for all supported engines
 • KOER On Demand Self-Test for all supported engines
 • KOER Switch Test for 2004 – 2018 6.0L diesel engines
 • Power Balance Test for 2008 – 2018 6.4L diesel engines and 2011 – 2018 6.7L diesel engines
 • Set EGR Position for 2004 – 2018 6.0L diesel engines
 • Set EGR Throttle for 2004 – 2018 6.0L diesel engines
 • Bi-Directional Support for Ford Transmissions:
 • KOEO On Demand Self-Test for 2004 to 2018 Transmissions
 • KOER On Demand Self-Test for 2004 to 2018 Transmissions
 • Bi-Directional Support for Ford Brakes:
 • G-Sensor Calibration Test for 2004 to 2018 Brakes
 • On Demand Self-Test for 2004 to 2018 Brakes
 • Sensor Initialization for 2004 to 2018 Brakes

Bi-Directional Support for Ford Auxiliary Components:

 • 4×4 Control Module (4x4m)
 • Accessory Protocol Interface Module (APIM)
 • Audio Control Module (ACM)
 • (Audio) Digital Signal Processing Module (DSP)
 • Body Control Module (BdyCM)
 • Circuit Deactivation Ignition Module (CDIM)
 • Cruise-Control Module (C-CM)
 • DC to DC Converter Control Module (DCDC)
 • Digital Audio Control Module (DACMC)
 • Driver Front Seat Module (DSM)
 • Driver/Dual Climate-Control Seat Module (DCSM)
 • Drivers Door Module (DDM)
 • Front Control/Display Interface Module (FCDIM)
 • Front Controls Interface Module (FCIM)
 • Front Display Interface Module (FDIM)
 • Generic Electronic Module (GEM)
 • Global Positioning System Module (GPSM)
 • Headlamp Control Module (HCM)
 • Heads Up Display (HUD)
 • Heated Steering Wheel Module (HSWM)
 • Heating Ventilation Air Conditioning (HVAC)
 • Image Processing Module A (IPMA)
 • Image Processing Module B (IPMB)
 • Information Center Module (ICM)
 • Instrument Cluster (IC or IPC)
 • Interior Lighting Control Module (ILCM)
 • Occupant Classification System Module (OCS)
 • Parking Aid Module (PAM)
 • Passenger Front Door Module (PDM)
 • Power Running Board (PRB)
 • Power Steering Control Module (PSCM)
 • Rear Seat Entertainment Module (RETM)
 • Reductant Control Module (DCU)
 • Restraint Control Module (RCM)
 • Running Board Control Module (RBM)
 • Satellite Digital Audio Receiver System (SDARS)
 • Seat Control Module E (SCME)
 • Side Obstacle Detection Control Module – Left (SODL)
 • Side Obstacle Detection Control Module – Right (SODR)
 • Smart Junction Box (SJB)
 • Steering Angle Sensor Module (SASM)
 • Steering Column Control Module (SCCM)
 • Trailer Brake Control Module (TBC)
 • Trailer Module (TRM)
 • Transfer Case Control Module (TCCM)
 • Vehicle Security Module (VSM)

Wiper Control Test

 • Generic Electronic Module (GEM)
 • Smart Junction Box (SJB)
 • Wiper Washer Rear Test
 • Generic Electronic Module (GEM)
 • Smart Junction Box (SJB)

GM

 • Supports the following vehicle models for 2002 – 2018: GMC & Chevy full sized trucks: 1500, 2500 & 3500; GMC Express & Chevy Savana;
 • All GM Medium Duty Vehicles (NOTE: Only the powertrain components are supported on 2014-2018 GM Vehicles)
 • Supports the medium duty J1850 VPW and GMLAN messages
 • Gives users the ability to read and clear faults, read freeze frames, read sensor data and display emission test results
 • Bi-Directional Support for GM Engines:
 • A/C Relay for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • CMP Actuator for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • CMP Actuator Solenoid for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Crankshaft Position Variation Learn for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Cylinder Cut Out for 2002 to 2018 all diesel and gasoline engines (except GM vehicles with CAT engines)
 • DPF Catalyst Reset for 2010 to 2018 vehicles with a Duramax 6.6L diesel engine, 2016 GMC Canyon and Chevy Express with 2.8L engine and 2017 and 2018 GMC Savana or Canyon and Chevy Express or Colorado with a 2.8L engine
 • DPF Pressure Sensor Reset for 2010 to 2018 vehicles with a Duramax 6.6L diesel engine, 2016 GMC Canyon and Chevy Express with 2.8L engine and 2017 and 2018 GMC Savana or Canyon and Chevy Express or Colorado with a 2.8L engine
 • DPF Service Regen for 2010 to 2018 vehicles with a Duramax 6.6L diesel engine and/or 2017 GMC Savana and Chevy Express with 2.8L diesel engine
 • Engine Controls Ignition Relay for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Engine Speed Control Information for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • EVAP Purge/Seal Solenoid for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • EVAP Purge Solenoid for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • EVAP Vent Solenoid for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Fuel Closed Loop Status for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Fuel Injector Balance for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Fuel Pump Relay for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Fuel Trim Enable for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Fuel Trim Reset for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Gen L-Terminal for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • HO2S Bank 2 Sensor 1 Heater for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • HO2S Bank 2 Sensor 2 Heater for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • HO2S Heater Learn for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Idle Spark for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Misfire Graphic for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • NOx Sensor 1 & NOx Sensor 2 Reset for 2010 to 2018 vehicles with a Duramax 6.6L diesel engine, 2016 GMC Canyon and Chevy Express with 2.8L engine and 2017 and 2018 GMC Savana or Canyon and Chevy Express or Colorado with a 2.8L engine
 • Reductant Heater 1, 2, and 3 Tests for 2010 to 2018 vehicles with a Duramax 6.6L diesel engine, 2016 GMC Canyon and Chevy Express with 2.8L engine and 2017 and 2018 GMC Savana or Canyon and Chevy Express or Colorado with a 2.8L engine
 • Reductant System Leak Test for 2010 to 2018 vehicles with a Duramax 6.6L diesel engine, 2016 GMC Canyon and Chevy Express with 2.8L engine and 2017 and 2018 GMC Savana or Canyon and Chevy Express or Colorado with a 2.8L engine
 • Reductant Tank Reset for 2010 to 2018 vehicles with a Duramax 6.6L diesel engine, 2016 GMC Canyon and Chevy Express with 2.8L engine and 2017 and 2018 GMC Savana or Canyon and Chevy Express or Colorado with a 2.8L engine
 • Oil Life Reset for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • RVS Disable History Reset for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Spark Retard for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Starter Relay for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Throttle Position for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Throttle Position Sweep for 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Bi-Directional Support for GM Transmissions:
 • High Side Driver 1 for Transmissions in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Line PC Solenoid for Transmissions in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • PC Solenoid 2 for Transmissions in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • PC Solenoid 3 for Transmissions in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • PC Solenoid 4 for Transmissions in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • PC Solenoid 5 for Transmissions in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Reset Transmissions Adapts for Transmissions in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Reset Transmission Oil Life for Transmissions in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Shift Transmission for Transmissions in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • TCC Control Solenoid for Transmissions in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines

Bi-Directional Support for GM Brake Control Module:

 • ABS Motor for Brakes in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Automated Brake Bleed for Brakes in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • LF Inlet Valve Solenoid for Brakes in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • LF Outlet Valve Solenoid for Brakes in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Rear Inlet Valve Solenoid for Brakes in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Rear Outlet Valve Solenoid for Brakes in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • RF Inlet Valve Solenoid for Brakes in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • RF Outlet Valve Solenoid for Brakes in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines

Bi-Directional Support for GM Body Controllers:

 • Accy/RAP Relay for Body Controllers in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Backup Lamps for Body Controllers in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Courtesy Lamp for Body Controllers in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • DRL for Body Controllers in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Fog Lamps for Body Controllers in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • High Beams for Body Controllers in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Horn for Body Controllers in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Incandescent Dimming for Body Controllers in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • LED Dimming for Body Controllers in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • LF Turn Signal for Body Controllers in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • LR Turn Signal for Body Controllers in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Low Beams for Body Controllers in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Parking Lamps for Body Controllers in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • RF Turn Signal for Body Controllers in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • RR Turn Signal for Body Controllers in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Run/Crank Relay for Body Controllers in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Shift Lock Solenoid for Body Controllers in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Wiper High Speed Relay for Body Controllers in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Wiper Relay for Body Controllers in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines
 • Wiper Washer Motor for Body Controllers in a 2010 to 2012 GMC Express and Chevy Savana 6.0L Gas engines

ISUZU

 • Supports the following vehicle models from 2008 – 2017 with either the 5.2L (4HK1) or 3.0L (4JJ1) engine in both North America and Australia for F-Series faults (engine only) and N-Series faults and data (engine and transmission only)
 • Supports the medium duty GMLAN messages
 • Gives the users the ability to read and clear faults and read freeze frames
 • Displays emission test results in North America
 • Bi-Directional Support for:
 • Cylinder Cut Out for 5.2L (4HK1) or 3.0L (4JJ1) engine in North America
 • DPF Service Regen for 5.2L (4HK1) or 3.0L (4JJ1) engine in North America

HINO

 • Supports reading faults and data from the engine in 2011 to 2019 Hino vehicles.
 • Hino support gives users the ability to read and clear engine faults, read engine sensor data, and display emission test results.

Sprinter

 • Supports 2007 – 2015 Sprinter vehicles
 • Sprinter support gives users the ability to read and clear faults, read sensor data and display emission test results
 • Bi-Directional Support for:
 • Cylinder Cut Out for EPA 07 Diesel engines
 • Compression Test for EPA 07 Diesel engines
 • DPF Service Regen for EPA 07 Diesel engines
 • Injector Quantity Adjustment for EPA 07 Diesel engines
 • Initialize Rail Pressure EPA 07 Diesel engines
 • Oil Change Reset for EPA 07 – ‘15 Instrument Cluster
 • Gauge Sweep Test for EPA 07 – ‘15 Instrument Cluster
 • LCD Display Test Routine for EPA 07 – ‘15 Instrument Cluster
 • Speaker Test Routine for EPA 07 – ‘15 Instrument Cluster
 • Tire Pressure Monitor Test for EPA 07 – ‘15 TPM

JPRO Diagnostic Software crack

2.3. Yêu cầu máy tính

 • Hệ điều hành: Windows: 7, 10 32/ 64 Bit
 • Ổ cứng trống: 10 GB hoặc hơn
 • CPU: Core i3 hoặc hơn
 • Ram: 4GB hoặc hơn

2.4. Thiết bị (phần cứng) hỗ trợ

 • Nexiq USB link 1, 2
 • DPA5
 • Noregon DLA
 • And some other RP1210 devices

3.Tại sao bản sử dụng phần mềm Jpro?

 • Mặc dù phần mềm đa năng nhưng xét về tính hỗ trợ không khác chuyên hãng
 • Tính năng phần mềm tương đương với chuyên hãng
 • Gọn nhẹ, chỉ cần một phần mềm bạn có thể chẩn đoán cho nhiều hãng xe

4. Ai nên sử dụng phần mềm này?

Phần mềm này thích hợp với nhiều đối tượng khác nhau: thợ, kỹ thuật viên hoặc chủ xe, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

 • Đối với thợ hoặc kỹ thuật viên, bạn cần có thiết bị chẩn đoán và phần mềm để hỗ trợ sửa chữa các dòng xe này được tốt hơn
 • Đối với các chủ xe hoặc doanh nghiệp kinh doanh vận tải, bạn cần các phần mềm để chỉnh sửa các thông số của xe nhằm tối ưu hoạt động

Dịch vụ cài đặt từ xa nhanh chóng

Bạn lo ngại về kỹ năng tin học hay kỹ năng cài đặt phần mềm của mình chưa thể tự cài phần mềm này. Bạn đừng lo, đội ngũ KTV của VietVehicle.com sẽ hỗ trợ bạn, chúng tôi cung cấp dịch vụ cài đặt phần mềm từ xa cho các bạn, đảm bảo phần mềm hoạt động Ok chỉ cần máy tính của bạn có kết nối Internet ổn định và có cài đặt phần mềm Teamviewer, mọi việc còn lại để chúng tôi lo, bạn có thể đi ngủ hoặc làm các công việc khác. Sau khi tỉnh giấc phần mềm đã được cài đặt xong và bạn có thể bắt đầu công việc của bạn nhé

Trường hợp bạn có thể tự cài đặt được và có nhu cầu mua full phần mềm, hãy chọn Option Cài Đặt: Phần mềm Full/Bạn tự cài đặt (chỉ áp dụng trên một số phần mềm)

Bạn lo ngại về rủi ro sau khi thanh toán

Mình biết bạn lo ngại về vấn đề thanh toán trước. Đừng lo, bạn hãy sử dụng Paypal và nhớ chọn phương thức thanh toán Pay for goods or services, bạn sẽ được Paypal đảm bảo an toàn. Đó là hình thức đảm bảo cho bạn an tâm, tuy nhiên trên thực tế bạn sẽ chẳng bao giờ cần đến Paypal để giải quyết tranh chấp đâu, bởi lẽ chúng tôi sẽ không dại gì mà đánh đổi cả một thương hiệu Vietvehicle.com mà chúng tôi đã gầy dựng nên.

Khi bị feedback xấu, tài khoản Paypal của chúng tôi cũng bị khóa và sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của chúng tôi. Cho nên nếu trường hợp không hỗ trợ được cho các bạn, chúng tôi sẵn sàng hoàn trả lại số tiền mà bạn đã gửi cho chúng tôi

Tham khảo: Chính sách hoàn tiền

Chính sách hỗ trợ sau bán hàng

Bạn lo ngại trong quá trình sử dụng phần mềm bị trục trặc. Bạn lo ngại không thể tự khắc phục. Bạn lo sẽ mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến công việc của bạn và còn nhiều vấn đề khác nữa.

Chúng tôi hoàn toàn hiểu những vấn đề này của bạn. Và để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, chúng tôi có chính sách rõ ràng về vấn đề này, bạn hãy tham khảo: Chính sách hỗ trợ sau bán hàng.

Bạn lo ngại sẽ không biết sử dụng phần mềm

Nếu bạn là người mới tìm hiểu về phần mềm, bạn có thể tham khảo các video của chúng tôi trên kênh Youtube VIET Vehicle. Chúng tôi thường xuyên up các video hướng dẫn test xe hoặc thực hiện các chức năng cài đặt lập trình, cắt khí thải trên đó. Quan trọng là do bạn có chịu bỏ thời gian và công sức ra để tìm hiểu hay không, còn các tài liệu hướng dẫn rất nhiều, và nhiều video, tài liệu hoàn toàn miễn phí.

Ngoài ra, nếu bạn cần chúng tôi thực hiện cho bạn, hãy tham khảo: https://vietvehicle.com/product-category/remote-tuning-service/

Một số video của chúng tôi ở bên dưới:

Bạn thắc mắc về quy trình mua hàng

Bạn còn đang băn khoăn, không biết các thủ tục mua hàng, hình thức thanh toán, cách thức nhận được sản phẩm như thế nào… Hãy tham khảo bài này nhé: Hướng dẫn mua hàng trên website VIETVehicle.com

Additional information

Installation

,

There are no reviews yet.

Be the first to review “JPRO (2021) Commercial Vehicle Diagnostics”

Your email address will not be published. Required fields are marked *