Perkins EST 2021A

89$

Perkins EST  là phần mềm cài đặt trên máy tính gọn nhẹ giao diện dễ sử dụng với nhiều tính năng nâng cao phục vụ việc chẩn đoán bệnh sửa chữa rất tốt. 

Chức năng cơ bản đọc lỗi xoá lỗi, xem data, chức năng cao hơn nữa là lập trình nâng cấp ECM bằng Flash File.

Phần mềm có thể loại bỏ hệ thống xử lý khí thải nếu bạn có sẵn file Flash đã cắt khí thải.

Bạn đang tìm giải pháp kiểm tra lỗi động cơ Perkins?

Nếu thực sự bạn đang cần điều đó hãy tham khảo phần mềm Perkins EST bên dưới.

Đó là giải pháp cho bạn kiểm tra lỗi động cơ Perkins và nhiều tính năng nâng cao khác.

Thông tin phần mềm

 • Tên phần mềm: Perkins EST
 • Phiên bản: 2021A
 • Ngôn ngữ: English, Chinese, Danish, French, German, Italian, Portuguese, Spanish
 • OS: Window XP, Window 7, Window 8, Window 10

Phần cứng hỗ trợ: 

 • Cat ET Datalink Adapter III
 • Nexiq USB link 1, 2
 • DG Technology DPA5
 • Một số thiết bị RP1210

perkins est diagnostic tool

Chức năng phần mềm Perkins EST 2021A:

 • Xem các chẩn đoán và dữ liệu đã lưu
 • Xem lại dữ liệu lỗi bất thường được ghi lại bới ECM
 • Xem trạng thái nhóm các thông số(nhiệt độ, áp suất…)
 • Ghi lại dự hiệu hiệu suất
 • Xem dữ liệu dưới dạng đồ thị
 • Xem thông tin cấu hình ECM
 • Thay đổi cấu hình lại ECM
 • Thực hiện chẩn đoán lỗi
 • Thực hiện hiểu chuẩn
 • In báo cáo kết quả chẩn đoán

Phần mềm Perkins EST cho phép ngưới dùng thực hiện:

 • Ghi đè mật khẩu cấp 3
 • Cấu hình hoặc thay đổi các thông số hệ thống
 • Hiện thị dữ liệu theo dạng đồ thị
 • Xem trạng thái nhóm các thông số(nhiệt độ, áp suất…)
 • Xem các mã lỗi và dữ liệu mã lỗi ghi lại
 • Xem và xóa mã lỗi dữ liệu đã lưu
 • Hiển thị và xem thay đổi tệp cấu hình hiện tại hoặc các file Flash cấp độ cơ bản
 • Tải lên và tải xuống các tệp cấu hình
 • View a list of irregularities logged by the ECM (engine control module)
 • Perform diagnostic tests
 • Perform calibrations
 • Print reports and diagnostic results.

A diagnostic program Perkins EST 2021A facilitates troubleshooting electronic systems. Key replacing ECM for 2300/2800 series engines Perkins. Essential in replacing or upgrading the FG Wilson PowerWizard control panel module – the new standard in FG Wilson control systems. The empty module can be configured using the Perkins EST 2021A (installation of the database file to an empty flash module PowerWizard).
Includes dealer to upload, download and save the client configuration. Allows bypassing PowerWizard third level passwords.
Update firmware version PowerWizard. The program allows the dealer to install additional language files PowerWizard, as required.

To work with a diagnostic program Perkins EST 2021A needs a laptop computer with any USB or serial port and Windows 2000 or XP. Program Perkins EST quite demanding on CPU; hence, the slower the processor, the slower the program will work.

Electronic service tool Perkins EST 2021A includes the following changes:

 • WinFlash Screen changes – the WinFlash screen has been updated for improved usability.
 • New Help System – in this system, existing content has been significantly updated, and new content has been added to provide information and instruction on new features.
 • Snapshot Updates – the Snapshot feature now allows users to compare data points and to change the colors on the graph.
 • Time Mode Display Options for Data Log – “Time Mode” button is now available on the Data Log screen. Clicking this button allows users to toggle the display of the graph between the PC Clock Time (HH:MM:SS) and the time that elapsed while the data was being logged.
 • Trainer Enhancements – the following change was made to coach applications: application WinFlash has been added.

Chính sách và hướng dẫn

Các kênh Vietvehicle

There are no reviews yet.

Be the first to review “Perkins EST 2021A”

Your email address will not be published. Required fields are marked *