Phần mềm chẩn đoán Linde Pathfinder [1.2020]

79$110$

Linde Pathfinder là phần mềm chẩn đoán cho xe nâng điện Linde với nhiều tính năng hỗ trợ người dùng như: Tài liệu sửa chữa, hướng dẫn sử dụng, Hướng dẫn tháo lắp, bảo trì bảo dưỡng, thông tin kỹ thuật nhà máy, sơ đồ mạch điện…

Clear

Bạn là người kỹ thuật viên, người thợ sửa chữa xe nâng Linde.

Bạn cần một phần mềm có thể chẩn đoán xác đinh tình trạng chiếc xe.

Bạn cần tài liệu sửa chữa liên quan đến xe Linde.

Bạn cần phần mềm có tính năng hướng dẫn xứ lý mã lỗi và hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Vậy bạn hay tham khảo thông tin phần mềm Linde Pathfinder bên đưới nhé!

Phần mềm Linde Pathfinder là gì?

Linde Pathfinder là phần mềm chẩn đoán xe nâng Linde với nhiều tính năng hỗ trợ người dùng như: Tài liệu sửa chữa, hướng dẫn sử dụng, Hướng dẫn tháo lắp, bảo trì bảo dưỡng, thông tin kỹ thuật nhà máy, sơ đồ mạch điện…

Phần mềm Linde Pathfinder còn hỗ trợ đọc lỗi, xóa lỗi, xem data, kích hoạt các cơ cấu chấp hành và nhiều tính năng nâng cao khác.

Đơn giản bạn chỉ việc thanh toán và chúng tôi sẽ cài đặt phần mềm Linde Pathfinder cho bạn.

linde service guide

Thông tin chi tiết phần mềm Linde Pathfinder

 • Tên: Linde Pathfinder
 • Phiên bản: 3.6.2.11.0 [01.2020]
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh….

Phần cứng sử dụng với phần mềm Linde Pathfinder

 • Linde Diagnostic Kit (Canbox 2)

Yêu cầu máy tính phù hợp

 • OS: Win 7, Win 8, Win 10 32&64
 • Ram: 4 GB
 • Ổ cứng trống: 10 GB

Hiện tại phần mềm ô tô đã hỗ trợ hết trên Windows 10. Anh em cài phần mềm thoài mái không còn lăng tăng gì nữa.

Các chính sách và hướng dẫn của chúng tôi

Các kênh Vietvehicle

Phần mềm Linde Pathfinder hỗ trợ các Model sau:

E

 • BR 1275 (2.3.0, Linde MH)
 • BR 1276 (2.3.0, Linde MH-D)
 • BR 1279 (1.3.0, Linde MH-D)
 • BR 1285 (1.5.0, Linde MH-D)
 • BR 1286 (1.2.0, Linde MH-D)
 • BR 1346 (1.1.0, Linde MH-D)
 • BR 1347 (2.4.0, Linde MH-D)
 • BR 335-03 (1.6.0, Linde MH-D)
 • BR 346 (1.10.0, Linde MH-D)
 • BR 386 (1.20.0, Linde MH-D)
 • BR 386-02 (1.8.0, Linde MH-D)
 • BR 387 (1.18.0, Linde MH-D)
 • BR 388 (1.8.0, Linde MH-D)
 • Li-lon_E (1.2.0, Linde MH-D)
 • LLA / LSP (1.7.0, Linde MH-D)

H

 • BR 1219US (1.1.0, Linde MH-D)
 • BR 1220 (1.1.0, Linde MH)
 • BR 1313 (1.7.0, Linde MH-D)
 • BR 1319US (1.1.0, Linde MH-D)
 • BR 1401 (1.1.0, Linde MH(UK) Ltd)
 • BR 350 (1.13.0, Linde MH-D)
 • BR 350-04 (1.1.0, Linde MH-D)
 • BR 359 (1.13.0, Linde MH-D)
 • BR 391 (1.18.0, Linde MH-D)
 • BR 391 EVO (1.4.0, Linde MH-D)
 • BR 392 (2.20.0, Linde MH-D)
 • BR 392-02 (1.6.0, Linde MH-D)
 • BR 393 (2.18.0, Linde MH-D)
 • BR 393-02 (1.5.0, Linde MH-D)
 • BR 394 MPR (1.4.0, Linde MH-D)
 • BR 394 (2.17.0, Linde MH-D)
 • BR 394-02 (2.6.0, Linde MH-D)
 • BR 396 (1.10.0a, Linde MH-D)
 • BR 396-02 (1.3.0, Linde MH-D)
 • BR 396-03 (1.3.0, Linde MH-D)
 • LPF30 (1.2.0, Linde MH-D)
 • Cummins QSB Tier2 (1.4.0, LMH-D)
 • Cummins QSB Tier3 (1.5.0, LMH-D)
 • Deutz EMR3 (1.6.0, Linde MH-D)
 • Deutz EMR4i (1.4.0, Linde MH-D)
 • Deutz EMR T4i/f (2.6.0, Linde MH-D)
 • IMPCO (V1.10.0, Linde MH-D)
 • VW CR (1.7.0, Linde MH-D)
 • VW P-D (1.7.0, Linde MH-D)
 • VW – SDI (2.15.0, Linde MH-D)
 • Ford Engine (1.0.0, ServiceXpert GmbH)
 • Kubota Engine (1.1.0, ServiceXpert GmbH)
 • Nissan Engine (1.0.0, ServiceXpert GmbH)

P,W

 • BR 1189 (1.17.0, Linde MH-F)
 • BR 1190 (3.19.0, Linde MH-F)
 • BR 1191 (1.9.0, Linde MH-D)
 • BR 1193 (3.0.0, Linde MH)
 • BR 127-02 (1.7.0, Linde MH-D)
 • BR 127-03_04 (1.8.0, Linde MH-D)

R

 • BR 1120 (1.18.0, Linde MH-D)
 • BR 1123 (1.15.0, Linde MH-D)
 • BR 115-02 (2.18.0, Linde MH-D)
 • BR 115-03_ES22 (1.15.0, Linde MH-D)
 • BR 115-03 (1.14.0, Linde MH-D)
 • BR 115-11/12 (1.9.0, Linde MH-D)
 • BR 116 (1.16.0, Linde MH-D)
 • BR 116-02 (1.13.0, Linde MH-D)
 • BR 116-03 (1.10.0, Linde MH-D)

T,N,L

 • BR 1111 (3.18.0, Linde MH-F)
 • BR 1151 (2.0.0, Linde MH-F)
 • BR 1152 (1.26.0, Linde MH-F)
 • BR 1154 (1.3.0, Linde MH-F)
 • BR 1158 (1.17.0, Linde MH-F)
 • BR 1160 (1.9.0, Linde MH-F)
 • BR 1164 (1.3.0, Linde MH-F)
 • BR 1168 (2.6.0, Linde MH-F)
 • BR 1169 (1.8.0, Linde MH-F)
 • BR 1170 (2.18.0, Linde MH-F)
 • BR 1172 (1.24.0, Linde MH-F)
 • BR 1173 (1.10.0, Linde MH-F)
 • BR 1174 (1.2.0, Linde MH-F)
 • BR 131 (3.18.0, Linde MH-F)
 • BR 132 (3.17.0, Linde MH-F)
 • BR 133 (3.19.0, Linde MH-F)BR 372 (2.4.0a, Linde MH-F)
 • SB_Li_lon_TNL (1.5.0, Linde MH-D)
 • ParaDigFSx33 (3.4.3.2, Still Wagner GmbH)
 • ParaDigPinCodeFSx (3.4.3, Still Wagner GmbH)

V,K,A

 • BR 1110 (3.18.0, Linde MH-F)
 • ParaDig13-3_15-3_AC (2.09, KION Warehouse System GmbH)
 • ParaDig13-3_15-3_DC (2.08, KION Warehouse System GmbH)
 • ParaDigBLS (2.07, KION Warehouse System GmbH)
 • ParaDigELK (2.08, KION Warehouse System GmbH)
 • ParaDigHPS_ManUp (2.09, KION Warehouse System GmbH)
 • ParaDigHPS_MD-MU_4 (2.10, KION Warehouse System GmbH)
 • ParaDigOX (2.03, KION Warehouse System GmbH)
 • ParaDigZF (2.15, KION Warehouse System GmbH)
 • ParaDigLR80 (2.02, KION Warehouse System GmbH)
 • ParaDigManDown_4 (2.29, KION Warehouse System GmbH)
 • ParaDigManDown (2.14, KION Warehouse System GmbH)
 • ParaDigManDown10 (2.05, KION Warehouse System GmbH)
 • ParaDigManUp_2 (2.14, KION Warehouse System GmbH)
 • ParaDigManUp_4 (2.36, KION Warehouse System GmbH)
 • ParaDigOrderPick_M (3.13, KION Warehouse System GmbH)
 • ParaDigManUp (2.07, KION Warehouse System GmbH)
 • ParaDigManUp1013N (2.05, KION Warehouse System GmbH)
 • ParaDigOP_X_02 (3.14, KION Warehouse System GmbH)
 • ParaDigOrderPick_M (2.30, KION Warehouse System GmbH)
 • ParaDigOrderPick_X (2.24, KION Warehouse System GmbH)
 • ParaDigOrderPick (2.12, KION Warehouse System GmbH)
 • ParaDigPinCode_Disp_MD-MU (2.09, KION Warehouse System GmbH)
 • ParaDigPinCodeManUp (2.06, KION Warehouse System GmbH)
 • ParaDigPinCodeOrderPick (2.08, KION Warehouse System GmbH)

X Flash:

 • Flash ES-21 BR1120 (1.1.0, Linde MH)
 • Flash_LDC-71_BR1120_2017Q1 (1.6.0, Linde MH)
 • Flash_387_388_LDC70 (1.3.0, Linde MH-D)
 • Flash_394-02 (2.1.0, Linde MH-D)
 • Flash_396_LHC11 (1.3.0, Linde MH-D)
 • Flash_396-02_Display (1.1.0a, Linde MH-D)
 • Flash_396-02 (2.1.0, Linde MH-D)
 • Flash_LAC03 (1.2.0, Linde MH-D)
 • Flash_LAC03_61 (2.2.0, Linde MH-D)
 • Flash_LES40 (2.2.0, Linde MH-D)
 • Flash_LAC02B_BR1151 (1.1.0, Linde MH-D)
 • Flash_1172_2015Q2 (1.0.0, Linde MH-D)
 • Flash_LAC02B_BR1152 (1.2.0, Linde MH-D)
 • Flash_LAC02B_BR1169 (1.1.0, Linde MH-D)
 • Flash_LAC02B_BR1172 (1.2.0, Linde MH-D)
 • Flash_13X_2016Q1 (1.0.0, Linde MH-D)

Xtra

 • CanBox (1.4.0, LMH-D)
 • FDE_CAM (1.5.0, Linde MH-D)

Additional information

Installation

,

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phần mềm chẩn đoán Linde Pathfinder [1.2020]”

Your email address will not be published. Required fields are marked *