Volvo PROSIS Offline Parts+Repair [2019]

55$95$

Volvo PROSIS Offline là một phần mềm gốc của nhà máy. Chứa thông tin hướng dẫn sửa chữa chi tiết, sơ đồ hệ thống dây điện và thủy lực và danh mục phụ tùng cho máy móc hạng nặng của Volvo. Nó chứa danh mục bộ phận, thông tin dịch vụ và sửa chữa, sơ đồ hệ thống dây điện và thủy lực, thời gian lao động, danh mục công tool, v.v. Volvo PROSIS cũng cung cấp thông tin liên quan đến chẩn đoán như mô tả mã lỗi, phương pháp kiểm tra.

Clear

Bạn cần tra mã phụ tùng Volvo.

Bạn cần tra sơ đồ mạch điện

Bạn cần thông số kỹ thuật từng hệ thống

Bạn cần sơ đồ mạch thủy lực.

Và bạn muốn nhiều hơn nữa…

1. Volvo Prosis là gì?

Volvo PROSIS 2019  (Product Support Information System): phiên bản 2019 này cập nhật nhiều dòng xe và nhiều thông tin dữ liệu hơn. Phần mềm  bao gồm thông tin về phụ tùng, thông tin hướng dẫn chẩn đoán và sửa chữa, thông số kỹ thuật, danh sách các chi tiết phụ tùng, bao gồm cả thông tin về các dòng máy công trình Volvo “Product” để chọn model bạn cần. Sau đó nhấn vào tab “Service”, lựa chọn loại thông tin mà bạn cần. Ví dụ: thông số kỹ thuật, hướng dẫn sửa chữa, sơ đồ mạch điện, mô tả các chi tiết và bạn sẽ thấy được thông tin mà bạn cần.
Bạn cũng có thể xem các thông tin, phân tích, so sánh, và dĩ nhiên có thể in các tài liệu ra để tham khảo. Giao diện của phần mềm rất đơn giản, tiện lợi và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, bạn có thể chọn bất kỳ ngôn ngữ nào mà bạn mong muốn.

Volvo Prosis 2019 DVD

2. Thông tin phần mềm

 • Phiên bản: 8.2019
 • Thị trường: Toàn cầu
 • Kích thước: 28 GB
 • Ngôn ngữ: Chinese, Deutsch, Espanol, English, Francais, Japanese, Korean, Portugues, Pусски, Svenska

2.1.  Chức năng phần mềm Volvo Prosis DVD

 • Thông tin chung
 • Tài liệu đào tạo
 • Tra mã phụ tùng
 • Thông tin bảo dưỡng và thông tin sửa chữa
 • Mạch điện và mạch điện thủy lực
 • Thời gian tính công
 • Thông số kỹ thuật…
 • Volvo PROSIS cũng cung cấp thông tin liên quan đến chẩn đoán như mô tả mã lỗi, phương pháp kiểm tra và thông số kiểm tra.

Volvo prosis 2019 crack

2.2.  Danh sách Model Volvo Prosis Offline hỗ trợ:

Articulated Haulers (ART)

860 Volvo BM 861 Volvo BM 5350 Volvo BM 5350B Volvo BM 5350B 4×4 Volvo BM 5350B 6×6 Volvo BM A20 Volvo BM A20 6×4 Volvo BM A20C Volvo BM A20C Volvo A25 Volvo BM A25 4×4 Volvo BM A25 6×4 Volvo

BM A25B Volvo BM A25B 4×4 Volvo BM A25C Volvo BM A25C Volvo A25C 4×4 Volvo BM A25C 4×4 Volvo A25D Volvo A25D 4×4 Volvo A25E Volvo A25E 4×4 Volvo A25F Volvo SN 300000- A25F Volvo SN -99999 A25G

Volvo A30 Volvo BM A30C Volvo BM A30C Volvo A30D Volvo A30E Volvo A30F Volvo SN 300000- A30F Volvo SN -99999 A30G Volvo A35 Volvo BM A35C Volvo A35C Volvo A35D Volvo BM A35E Volvo A35E FS Volvo

A35F Volvo SN 300000- A35F Volvo SN -99999 A35F FS Volvo SN -99999 A35F FS Volvo SN 300000- A35G Volvo A35G FS Volvo A40 Volvo A40 Volvo BM A40D Volvo A40E Volvo A40E FS Volvo A40F Volvo SN

300000- A40F Volvo SN -99999 A40F FS Volvo SN 300000- A40F FS Volvo SN -99999 A40G Volvo A40G FS VolvoT450D Volvo

Asphalt Compactors (COA)

CR24 Volvo CR30 Volvo DD14S Volvo DD15 Volvo DD16 Volvo DD22 Volvo DD24 Volvo DD25 Volvo PID:12759565 DD25B Volvo DD29 Volvo DD30 Volvo DD31HF Volvo DD38HF Volvo DD70 Volvo DD70HF Volvo DD80

Volvo DD85 Volvo DD90 Volvo DD90HF Volvo DD95 Volvo DD100 Volvo DD100HF Volvo DD110B Volvo DD112HF Volvo DD118HA Volvo DD118HF Volvo DD118HFA Volvo DD120 Volvo DD120B Volvo DD126HF Volvo

DD132HF Volvo DD136HF Volvo DD138HA Volvo DD138HF Volvo DD138HFA Volvo DD140 Volvo DD140B Volvo DD146HF Volvo PT125 Volvo PT220 Volvo PT220RH Volvo PT240RH Volvo

Backhoe Loaders (BHL)

BL60 Volvo BL60B Volvo BL61 Volvo BL61 PLUS Volvo BL61B Volvo BL70 Volvo BL70B Volvo BL71 Volvo BL71 PLUS Volvo BL71B Volvo

Compact Excavators (CEX)

EC13 XR Volvo EC13 XTV Volvo EC14 Volvo EC15 XR Volvo EC15 XT Volvo EC15 XTV Volvo EC15B XR Volvo EC15B XT Volvo EC15B XTV Volvo EC15C Volvo EC15D Volvo EC17C Volvo EC18C Volvo EC18D Volvo EC20 XT

Volvo EC20 XTV Volvo EC20B XT Volvo EC20C Volvo EC20D Volvo EC25 Volvo EC27C Volvo EC30 Volvo EC35 Volvo EC35C Volvo EC45 Volvo EC50 Volvo EC50 VV Volvo EC55 Volvo EC55-2 Volvo EC55-EU Volvo EC55B

Volvo EC55C Volvo EC60C Volvo EC60E Volvo EC70C Volvo EC70 VV Volvo EC80D Volvo ECR25D Volvo ECR28 Volvo ECR38 Volvo ECR48C Volvo ECR50D Volvo ECR58 Volvo ECR58D Volvo ECR88 Volvo ECR88D

Volvo EW50 Volvo EW50 VV Volvo EW55 Volvo EW55B Volvo EW60C Volvo EW60E Volvo EW70 Volvo EW70 VV Volvo

Compact Wheel Loaders (CWL)

L20B Volvo L20F Volvo L25B Volvo L25F Volvo L28F Volvo L30 Volvo BM L30 Volvo L30B Volvo L30G Volvo L32 Volvo L32B Volvo L35 Volvo L35B Volvo L35G Volvo L40 Volvo L40B Volvo L45 Volvo L45B Volvo L45F

Volvo L45G Volvo L50F Volvo L50G Volvo ZL302C Volvo ZL402C Volvo ZL502C Volvo

Excavators (EXC)

EC130 Akerman EC130C Akerman EC130C Volvo EC135B LC Volvo EC140 LC Volvo EC140 LCM Volvo EC140B LC Volvo EC140B LCM Volvo EC140C L Volvo EC140C LM Volvo EC140D L Volvo EC140D LM Volvo EC140E

L Volvo EC140E LM Volvo EC150 Volvo EC150 Akerman EC150 LC Volvo EC150C Volvo EC150C Akerman EC160 Volvo EC160B LC Volvo EC160B NLC Volvo EC160C L Volvo EC160C NL Volvo EC160D L Volvo EC160D NL

Volvo EC160E L Volvo EC160E NL Volvo EC170D Volvo EC170D L Volvo EC180B LC Volvo EC180C L Volvo EC180D L Volvo EC180E L Volvo EC200 Volvo EC200 Akerman EC200B Volvo EC210 Volvo EC210 F Volvo

EC210 LC Volvo EC210 LR Volvo EC210 NLC Volvo EC210B F Volvo EC210B FX Volvo EC210B LC Volvo EC210B LR Volvo EC210B NC Volvo EC210B NLC Volvo EC210C L Volvo EC210C LD Volvo EC210C LR Volvo

EC210C N Volvo EC210C NL Volvo EC220D Volvo EC220D L Volvo EC220D LR Volvo EC220D N Volvo EC220D NL Volvo EC220E L Volvo EC220E LD Volvo EC220E LR Volvo EC220E N Volvo EC220E NH Volvo EC220E

NL Volvo EC220E NLD Volvo EC230 Akerman EC230B Volvo EC230B Akerman EC235C LD Volvo EC235C NL Volvo EC235D NL Volvo EC240 Volvo EC240 LC Volvo EC240 LR Volvo EC240 NLC Volvo EC240B FX Volvo

EC240B LC Volvo EC240B LR Volvo EC240B NLC Volvo EC240C L Volvo EC240C LD Volvo EC240C LR Volvo EC240C NL Volvo EC250D Volvo EC250D L Volvo EC250D LR Volvo EC250D NL Volvo EC250E L Volvo

EC250E LD Volvo EC250E LR Volvo EC250E NL Volvo EC250E NLD Volvo EC280 Volvo EC290 Volvo EC290 LC Volvo EC290 LR Volvo EC290 NLC Volvo EC290B FX Volvo EC290B LC Volvo EC290B LCD Volvo EC290B

LR Volvo EC290B NLC Volvo EC290C L Volvo EC290C LD Volvo EC290C LR Volvo EC290C NL Volvo EC300 Akerman EC300D L Volvo EC300D LD Volvo EC300D LR Volvo EC300D NL Volvo EC300E L Volvo EC300E

LD Volvo EC300E LR Volvo EC300E NL Volvo EC300E NLD Volvo EC330B LC Volvo EC330C L Volvo EC330C LD Volvo EC340 Volvo EC340D L Volvo EC350D Volvo EC350D L Volvo EC350E L Volvo EC360 Volvo EC360

LC Volvo EC360 NLC Volvo EC360B LC Volvo EC360B LR Volvo EC360B NLC Volvo EC360C HR Volvo EC360C L Volvo EC360C LD Volvo EC360C NL Volvo EC380D HR Volvo EC380D L Volvo EC380D NL Volvo

EC380E HR Volvo EC380E L Volvo EC380E LR Volvo EC380E NL Volvo EC390 Volvo EC420 Akerman EC450 Volvo EC450 Akerman EC460 Volvo EC460 LC Volvo EC460B LC Volvo EC460B LR Volvo EC460C HR Volvo

EC460C L Volvo EC460C LD Volvo EC480D HR Volvo EC480D L Volvo EC480E HR Volvo EC480E L Volvo EC480E LD Volvo EC480E LR Volvo EC620 Akerman EC650 Akerman EC650 Volvo EC700B HR Volvo EC700B

LC Volvo EC700C HR Volvo EC700C L Volvo EC700C LD Volvo EC750D L Volvo ECR145C L Volvo ECR145D L Volvo ECR145E L Volvo ECR235C L Volvo ECR235D L Volvo ECR235E L Volvo ECR305C L Volvo EW130

Akerman EW130 Volvo EW130C Volvo EW130C Akerman EW140 Volvo EW140B Volvo EW140C Volvo EW140D Volvo EW140E Volvo EW145B Volvo EW150 Akerman EW150C Akerman EW150C Volvo EW160 Volvo

EW160B Volvo EW160C Volvo EW160D Volvo EW160E Volvo EW170 Volvo EW170 KR Volvo EW180 Volvo EW180B Volvo EW180C Volvo EW180D Volvo EW180E Volvo EW200 Akerman EW200 Volvo EW200B Volvo

EW205D Volvo EW210C Volvo EW210D Volvo EW230 Akerman EW230B Akerman EW230B Volvo EW230C Volvo FC2121C Volvo FC2421C Volvo FC2924C Volvo FC3329C Volvo

Feller Bunchers (FEL)

FB2800C Volvo FBR2800C Volvo

Motor Graders (GRD)

G710 Volvo G710 VHP Volvo G710B Volvo G716 VHP Volvo G720 Volvo G720 VHP Volvo G720B Volvo G726 VHP Volvo G726B Volvo G730 Volvo G730 VHP Volvo G730B Volvo G736 VHP Volvo G740 Volvo G740 VHP

Volvo G740B Volvo G746B Volvo G780 Volvo G780 VHP Volvo G780B Volvo G930 Volvo G930B Volvo G930C Volvo G940 Volvo G940B Volvo G940C Volvo G946 Volvo G946B Volvo G946C Volvo G960 Volvo G960B Volvo

G960C Volvo G970 Volvo G976 Volvo G990 Volvo

Pipelayers (PIP)

PL3005D Volvo PL4608 Volvo PL4611 Volvo PL4809D Volvo

Road Wideners (RWD)

RW100A Volvo RW195D Volvo Screeds (SCR) 2.5/5B HSE Volvo 3/6 HSE Volvo 10 FT Electric WL Volvo 10 FT Wedgelock Volvo CDT121 Volvo PID:12803387 MB 120 Vario Volvo MB 122 Vario Volvo MB120 Volvo MB122

Volvo Omni 1A Volvo Omni 318 Volvo Omni 1000 Volvo Omni 1011 Volvo Omni 1021 Volvo Omni IIIA Volvo Omni IIIE Volvo Omni V Volvo Ultimat 8 Volvo Ultimat 10 Volvo Ultimat 16 Volvo Ultimat 20 Volvo Ultimat 200

Volvo VB30 Volvo VB50 Volvo VB78 ETC Volvo VB78 GTC Volvo VB79 ETC Volvo VB88 ETC Volvo VB88 GTC Volvo VB89 ETC Volvo VB-T 78 ETC Volvo VB-T 78 GTC Volvo VB-V50 Volvo VDT120 Volvo VDT120 Vario

VDT121 Volvo VDT121 Vario VDT-V78 ETC Volvo VDT-V78 GTC Volvo VDT-V88 GTC Volvo VDT-V89 ETC Volvo

Skid Steer Loaders (SSL)

MC60 Volvo MC60B Volvo MC60C Volvo MC70 Volvo MC70B Volvo MC70C Volvo MC80 Volvo MC80B Volvo MC85C Volvo MC90 Volvo MC90B Volvo MC95C Volvo MC105C Volvo MC110 Volvo MC110B Volvo MC110C

Volvo MC115C Volvo MC125C Volvo MC135C Volvo MC155C Volvo MCT70C Volvo MCT85C Volvo MCT95C Volvo MCT110C Volvo MCT125C Volvo MCT135C Volvo MCT145C Volvo

Soil Compactors (COS)

SD25 Volvo SD25D Volvo SD25F Volvo SD45 Volvo SD45D Volvo SD45F Volvo SD70 Volvo SD70D Volvo SD70F Volvo SD75 Volvo SD75B Volvo SD77DA Volvo SD77DX Volvo SD77F Volvo SD100C Volvo SD100D Volvo

SD100D C Volvo SD100F C Volvo SD105 Volvo SD105F Volvo SD110 Volvo SD110B Volvo SD110C Volvo SD115 Volvo SD115D Volvo SD115F Volvo SD116DX Volvo SD116F Volvo SD122 Volvo SD130 Volvo SD130D Volvo

SD130DX Volvo SD130F Volvo SD135 Volvo SD135B Volvo SD150 Volvo SD160 Volvo SD160DX Volvo SD190 Volvo SD190DX Volvo SD200 Volvo SD200DX Volvo

Tracked Milling Equipment (MET)

MT2000 Volvo Tracked Pavers (PAT) ABG325 Volvo ABG2820 Volvo ABG5820 Volvo ABG6820 Volvo ABG7820 Volvo ABG7820B Volvo ABG8820 Volvo ABG8820B Volvo ABG9820 Volvo P6820C ABG Volvo

PID:12762715 P7110 Volvo P7820C ABG Volvo PID:12762881 P8720B Volvo PID:12768640 P8820C ABG Volvo PID: 12763184 PF4410 Volvo PF6110 Volvo

Wheel Loaders (WLO)

616B Volvo BM 646 Volvo BM 4200 Volvo BM 4200B Volvo BM 4300 Volvo BM 4300B Volvo BM 4400 Volvo BM 4500 Volvo BM 4600 Volvo BM 4600B Volvo BM 6300 Volvo BM EL70 Volvo BM EL70C Volvo BM L50

Volvo BM L50B Volvo BM L50C Volvo L50C Volvo BM L50C OR Volvo BM L50C OR Volvo L50D Volvo L50E Volvo L60E Volvo L60E OR Volvo L60F Volvo L60G Volvo L60G Z Volvo L60H Volvo L70 Volvo BM L70B Volvo

BM L70C Volvo BM L70C Volvo L70D Volvo L70D OR Volvo L70E Volvo L70E OR Volvo L70F Volvo L70G Volvo L70H Volvo L90 Volvo BM L90 CO Volvo BM L90B Volvo BM L90C Volvo BM L90C Volvo L90C OR Volvo

BM L90C OR Volvo L90D Volvo L90D OR Volvo L90E Volvo L90E OR Volvo L90F Volvo L90G Volvo L90G Z Volvo L90H Volvo L105 Volvo L110E Volvo L110F Volvo L110G Volvo L110H Volvo L120 Volvo BM L120B Volvo

BM L120C Volvo BM L120C Volvo L120D Volvo L120E Volvo L120F Volvo L120G Volvo L120G Z Volvo L120H Volvo L150 Volvo BM L150C Volvo BM L150C Volvo L150C LB Volvo L150D Volvo L150E Volvo L150F Volvo

L150G Volvo L150H Volvo L160 Volvo BM L160 CO Volvo BM L180 Volvo BM L180 CO Volvo BM L180 HL Volvo BM L180C Volvo BM L180C Volvo L180C CO Volvo L180C HL Volvo BM L180C HL Volvo L180D Volvo

L180D HL Volvo L180E Volvo L180E HL Volvo L180F Volvo L180F HL Volvo L180G Volvo L180G HL Volvo L180H Volvo L180H HL Volvo L220D Volvo L220E Volvo L220F Volvo L220G Volvo L220H Volvo L250G Volvo

L250H Volvo L330C Volvo BM L330C LL Volvo BM L330C LL Volvo L330D Volvo L330E Volvo L350F Volvo

Wheeled Milling Equipment (MEW)

MW500 Volvo

Wheeled Pavers (PAW)

ABG3870 Volvo ABG4361 Volvo ABG4371 Volvo ABG5770 Volvo ABG5870 Volvo ABG6870 Volvo AGS 7.5 Volvo P4370B Volvo P5770C ABG Volvo PID:12766580 P5870C ABG Volvo PID:12783746 P6870C ABG Volvo PID:12763524 P7170 Volvo.

Paver Controls Volvo

PF161 Volvo PF2181 Volvo PF3172 Volvo PF3200 Volvo PF6160 Volvo PF6170 Volvo

2.3. Computer Requirements

 • OS : Win XP, Win 7, Win 10 32/ 64 bit
 • Ổ cứng trống: 60 GB hoặc nhiều hơn
 • CPU: Intel Core I3 hoặc cao hơn
 • Ram: 4 GB hoặc cao hơn

Dịch vụ cài đặt từ xa nhanh chóng

Bạn lo ngại về kỹ năng tin học hay kỹ năng cài đặt phần mềm của mình chưa thể tự cài phần mềm này. Bạn đừng lo, đội ngũ KTV của VietVehicle.com sẽ hỗ trợ bạn, chúng tôi cung cấp dịch vụ cài đặt phần mềm từ xa cho các bạn, đảm bảo phần mềm hoạt động ok chỉ cần máy tính của bạn có kết nối Internet ổn định và có cài đặt phần mềm Teamviewer, mọi việc còn lại để chúng tôi lo, bạn có thể đi ngủ hoặc làm các công việc khác. Sau khi tỉnh giấc phần mềm đã được cài đặt xong và bạn có thể bắt đầu công việc của bạn nhé

Trường hợp bạn có thể tự cài đặt được và có nhu cầu mua full phần mềm, hãy chọn Option Cài Đặt: Phần mềm Full/Bạn tự cài đặt (chỉ áp dụng trên một số phần mềm)

Bạn lo ngại về rủi ro sau khi thanh toán

Chúng tôi biết bạn lo ngại về vấn đề thanh toán trước. Đừng lo, bạn hãy sử dụng Paypal và nhớ chọn phương thức thanh toán Pay for goods or services, bạn sẽ được Paypal đảm bảo an toàn. Đó là hình thức đảm bảo cho bạn an tâm, tuy nhiên trên thực tế bạn sẽ chẳng bao giờ cần đến Paypal để giải quyết tranh chấp đâu, bởi lẽ chúng tôi sẽ không dại gì mà đánh đổi cả một thương hiệu Vietvehicle.com mà chúng tôi đã gầy dựng nên.

Khi bị feedback xấu, tài khoản Paypal của chúng tôi cũng bị khóa và sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của chúng tôi. Cho nên nếu trường hợp không hỗ trợ được cho các bạn, chúng tôi sẵn sàng hoàn trả lại số tiền mà bạn đã gửi cho chúng tôi

Tham khảo: Chính sách hoàn tiền

Chính sách hỗ trợ sau bán hàng

Bạn lo ngại trong quá trình sử dụng phần mềm bị trục trặc. Bạn lo ngại không thể tự khắc phục. Bạn lo sẽ mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến công việc của bạn và còn nhiều vấn đề khác nữa.

Chúng tôi hoàn toàn hiểu những vấn đề này của bạn. Và để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, chúng tôi có chính sách rõ ràng về vấn đề này, bạn hãy tham khảo: Chính sách hỗ trợ sau bán hàng.

Bạn lo ngại sẽ không biết sử dụng phần mềm

Nếu bạn là người mới tìm hiểu về phần mềm, bạn có thể tham khảo các video của chúng tôi trên kênh Youtube VIET Vehicle. Chúng tôi thường xuyên up các video hướng dẫn test xe hoặc thực hiện các chức năng cài đặt lập trình, cắt khí thải trên đó. Quan trọng là do bạn có chịu bỏ thời gian và công sức ra để tìm hiểu hay không, còn các tài liệu hướng dẫn rất nhiều, và nhiều video, tài liệu hoàn toàn miễn phí.

Ngoài ra, nếu bạn cần chúng tôi thực hiện cho bạn, hãy tham khảo: https://vietvehicle.com/product-category/remote-tuning-service/

Bạn thắc mắc về quy trình mua hàng

Bạn còn đang băn khoăn, không biết các thủ tục mua hàng, hình thức thanh toán, cách thức nhận được sản phẩm như thế nào… Hãy tham khảo bài này nhé:Hướng dẫn mua hàng trên website VIETVehicle.com

Additional information

Installation

,

There are no reviews yet.

Be the first to review “Volvo PROSIS Offline Parts+Repair [2019]”

Your email address will not be published. Required fields are marked *